Forum Forum prawnePracy

prawo do zaliczki

prawo do zaliczki

skomentuj
catpower / 2012-05-24 11:24
Czy pracownik ma prawo do otrzymania przed planowym terminem wypłaty - zaliczki? Czy jest to jedynie dobra i nieprzymuszona wola pracodawcy? Poprosiłem szefa wczoraj, bo mam ciężką sutację w tym miesiącu, ale odmówił, tłumacząc się tym, ze nasza firma nie praktykuje takich rozwiązań.
wiwan / 2012-05-24 11:47
Właśnie tak- dobra i nieprzymuszona co wynika z art.85 i 86 KP.

Co więcej zaliczka na poczet wynagrodzenia nie jest zaliczką w rozumieniu KP, bo za zaliczkę rozumie on wypłaty na rzecz pracownika dokonywane z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się, związane z koniecznością poniesienia przez niego wydatków w celu wykonania pracy, które powinien pokryć pracodawca. Będą to np. zaliczki udzielone na poczet kosztów podróży służbowej czy na zakup materiałów potrzebnych pracownikowi do pracy albo paliwa do samochodu służbowego. Pieniądze przekazane pracownikowi jako zaliczka stanowią mienie powierzone, z którego ma on obowiązek rozliczyć się na podstawie rachunków za zakupy.


Zaliczką w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy nie jest więc wynagrodzenie zaliczkowe, czyli część wynagrodzenia wypłaconego na poczet wynagrodzenia przyszłego przed terminem jego wymagalności (wyrok Sądu Najwyższego z 24 lipca 2001 r., I PKN 552/00).
skomentuj

Najnowsze wpisy