Forum Forum prawneCywilne

Problem z darowizną proszę o radę co zrobić?

Problem z darowizną proszę o radę co zrobić?

skomentuj
ewka51 / 2009-04-18 16:42
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Opis wydarzeń:
W 1985 r. rodzice przepisali majątek /gospodarstwo rolne/ najmłodszemu swojemu synowi a naszemu bratu za słowną zgodą pozostałych dorosłych dzieci /pięcioro/
- w 1993r. zmarł ojciec ,
- w 1999r. brat zw. Dalej spadkodawcą dokonał notarialnej darowizny części majątku /jednym aktem/na rzecz siostry i jej córki. Słownie zobowiązał siostrę i jej córkę do zwrotu ziemi po uzyskaniu praw do budowy domu. Zapisy te były potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę domów. Siostra i jej córka słownie przed resztą rodzeństwa zobowiązały się do zwrotu tej ziemi,
- w 2002r. spadkodawca popełnił samobójstwo, czyli w 3 lata po darowiźnie. Nie zdążył obdarować reszty rodzeństwa. spadkodawca nie posiadał żony ani dzieci, a więc rodzeństwo i matka zostaliśmy ustawowymi jedynymi spadkobiercami /zgodnie z postanowieniem sądu w 2003r/. Każde z rodzeństwa odziedziczyło 1/8 majątku a mama 3/8.
- w 2006r. umiera mama,
- w 2008r przeprowadziliśmy postępowanie spadkowe po mamie /postanowienie sądu – 1/5 dla każdego z nas,
- obdarowana siostra wbrew woli pozostałych spadkobierców zajęła całe gospodarstwo i użytkuje je od 2002 r., czyli od chwili śmierci spadkodawcy.
- w tym czasie wybudowała dom do stanu zamkniętego, do którego jest w stanie się wkrótce przenieść, ale nie chce.
Siostra razem z córką otrzymała blisko 3 ha / 1,5 ha dla siostry/. Po zmarłym spadkodawcy pozostało jeszcze 3,5 ha plus siedlisko /dom, obora, stodoła itp./
Wbrew wcześniejszemu zapewnieniu siostra powiedziała, że ona i jej córka darowanej ziemi nie oddadzą, mimo wcześniejszego przyrzeczenia słownego.
Siostra czerpie korzyści użytkując części pozostałych spadkobierców wbrew ich woli /listy domagające się opuszczenia gospodarstwa/
Wspólnie z pozostałym rodzeństwem chcemy uporządkować sprawy rodzinne.
W najbliższym czasie odbędzie się sprawa działu spadku.
Wiem, że zaliczenie darowizn dotyczy tylko działu pomiędzy zstępnymi i małżonkiem - rodzeństwo i dzieci rodzeństwa nie zaliczają więc na należny im spadek otrzymanych darowizn. Ale….
Intencją spadkodawcy i celem w tym przypadku było jedynie umożliwienie wybudowania domu i miało charakter przejściowy. O fakcie tym spadkodawca powiadomił obdarowanych i pozostałe rodzeństwo. Oni sami ten fakt potwierdzili przed resztą rodzeństwa /przyrzeczenie słowne/. Zobowiązały się do zwrotu darowizny.
Śmierć brata skomplikowała sytuację a siostra powiedziała, że ziemi nie odda i chce jeszcze więcej.
Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Siostra użytkuje je od 2002 r.
Regulacje ujęte w art. 1039 § 1 in fine i art. 1039 § 2 KC wskazują, że są to przepisy względnie obowiązujące w tym znaczeniu, iż przyszły spadkodawca może od nich odstąpić w następujący sposób :
art. 1039 § 2. może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego niemieszczącego się w grupie osób wymienionych w art. 1039 § 1 KC (np. na siostrę czy bratanka spadkodawcy).
Wola spadkodawcy zwolnienia określonej darowizny z obowiązku zaliczenia nie musi być wyrażona expressis Derbis. Może także wynikać z okoliczności, a takie zaistniały. Jeżeli ocena, czy okoliczności wskazują na istnienie takiej woli spadkodawcy, według mnie , sąd musi dokonać
oceny okoliczności darowizny. Zgodnie z prawem oświadczenie spadkodawcy o zwolnieniu darowizny z obowiązku zaliczenia może być złożone przy dokonywaniu tej darowizny lub w innym momencie. Zachowanie określonej formy nie jest tutaj wymagane. Nastąpiło to na drodze przyrzeczenia słownego.
Należy wziąć pod uwagę fakt ,że zachodzi tutaj dziedziczenie gospodarstwa rolnego, a więc przepisy są szczególne. Czy nie można tutaj zastosować art. 1039 § 2, wszak zobowiązał siostrę ustnie do oddania ziemi.
Zaliczanie darowizn w wypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego.
(…)Należy w omawianym tu zakresie wyróżnić sytuację, że spadek obejmuje tylko gospodarstwo rolne.
W tym wypadku tylko spadkobiercy dziedziczący gospodarstwo rolne będą ewentualnie zobowiązani do zaliczenia na swą schedę darowizn otrzymanych od spadkodawcy.
W przypadku , gdy wszyscy spadkobiercy dziedziczą gospodarstwo rolne – w tej sytuacji uczynione darowizny zalicza się na poczet sched obdarowanych spadkobierców. Nie wiem jak to rozumieć, czy dotyczy to tylko art. 1039 § 1, czy traktowane jest ogólnie?

Pozostałemu rodzeństwu zależy na tym aby darowizna siostry została zaliczona do schedy spadkowej lub aby siostra oddała darowaną warunkowo część ziemi a następnie została ona podzielona sprawiedliwie pośród wszystkich spadkobierców.

Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Zależy mi na sprawiedliwym podziale majątku, na który wspólnie pracowaliśmy
skomentuj

Najnowsze wpisy