Forum Forum inwestycyjneOpinie o spółkach

proponuję kupno akcji FAMUR

proponuję kupno akcji FAMUR

skomentuj
milo2005 / 2007-11-14 14:28
spóła podała raport okresowy
2007.11.12 18:25
FAMUR SA raport okresowy QSr [ wersja do wydruku / powiększ czcionkę ]

2007-11-12

18:25:00

GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-FAMUR-(PL)-KWARTANY-SK

FAMUR SA raport okresowy QSr

formularz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego 3/2007

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży 590837 459951 154209 117421
Zysk (strata) brutto 77288 97717 20172 24946
Zysk (strata) netto przypadający akcjon 59561 77962 15545 19903
ariuszom jednostki dominującej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -6760 -18427 -1764 -4704
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -144156 -79573 -37625 -20314
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 110188 172086 28759 43932
i finansowej
Przepływy pieniężne netto razem -40728 74086 -10630 18913
Aktywa razem 1159184 801059 306865 201094
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 613395 353293 162381 88689
Zobowiązania długoterminowe 158670 88229 42004 22149
Zobowiązania krótkoterminowe 270505 186556 71610 46832
Kapitał własny 545789 447766 144484 112405
Kapitał własny przypadający akcjonarius 531280 441639 140643 110867
zom jednostki dominującej
Kapitał zakładowy 4815 4815 1275 1209
Liczba akcji (w szt.) 481500000 481500000 481500000 481500000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyk 0,12 0,16 0,03 0,04
łą
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedn 0,12 0,16 0,03 0,04
ą akcję zwykłą
Wartość księgowa na jedną akcję 1,10 0,92 0,29 0,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 1,10 0,92 0,29 0,23
kcję
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda n - - - -
a jedną akcję

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży 87503 71721 22838 18310
Zysk (strata) brutto 110971 42331 28964 10807
Zysk (strata) netto 104523 37215 27281 9501
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 5815 14076 1518 3593
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -13808 -47259 -3604 -12065
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -18717 129011 -4885 32935
i finansowej
Przepływy pieniężne netto razem -26710 95828 -6971 24464
Aktywa razem 546854 476061 144766 119508
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87664 129972 23207 32628
Zobowiązania długoterminowe 37357 52514 9889 13183
Zobowiązania krótkoterminowe 30269 55868 8013 140249
Kapitał własny 459189 346089 121559 86881
Kapitał zakładowy 4815 4815 1275 1209
Liczba akcji (w szt.) 481500000 481500000 481500000 481500000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyk 0,22 0,08 0,06 0,02
łą
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedn 0,22 0,08 0,06 0,02
ą akcję zwykłą
Wartość księgowa na jedną akcję 0,95 0,72 0,25 0,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 0,95 0,72 0,25 0,18
kcję
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda n - - - -
a jedną akcję

Objaśnienia kolumn
1 - 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
2 - 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
3 - 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
4 - 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

moim zdaniem warto kupic ten papier
1. ZWIęKSZENIE ZYSKOW PRZEZ SPółKę
2. NISKA CENA AKCJI
3. PLANOWANIE PODPISANIE UMOWY NA MODERNIZACJE 3 NAJWIEKSZYCH KOPALń W CHINACH W STYCZNIU 2008 na kwotę ok 135 tys dolarów
4. ZACZYNA SIE KOREKTA NA +
Wyświetlaj:
milo2005 / 2007-11-22 13:00
dzisiaj nareszcie sie kurs odbija oby tak dalej !!!
D. Lisiecki / 80.54.232.* / 2007-11-14 20:07
tak to wszystko prawda
nie zgadzam się z punktem 3 , ponieważ
zawarto porozumienie na kontrakty o wartości ok 135 mln dolarów (milionów a nie tysięcy)
no to dodajcie do raportu te cyferki
To może być to czego szukałem.
Nie wiem ile moze wzrosnąć kurs 100,200, czy 500% ale to bedzie dobra inwestycja.
Pozdrawiam.
D. Lisiecki / 80.54.232.* / 2007-11-14 20:10
Rzeczpospolita opublikowała listę 2000 największych polskich firm. Do najbardziej
dynamicznych należy Famur ( 5 miejce - najlepsze ze spółek giełdowych). Jest także 5
wśród firm o najwyższych zyskach w branży, również to najlepsze miejsce wśród spółek
giełdowych. Liście 2000 towarzyszy wybór 20 Dobrych Firm. Tu także jest Famur na 5
miejscu!
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy