Prośba do administratora.

teoretyk-praktyk / 2007-04-29 01:09
Mam prośbę o to czy możnaby umieszczać zyski dzienne, tygodniowe i dwutygodniowe funduszy inwestycyjnych? Pozwoliłoby to lepiej zorientować się w dynamice przyrostu dochodu jak i poziomie ryzyka/strat wybranego funduszu. Czy dałoby się zrobić wykres i dać tabelę dla każdego funduszu z wynikami, tak jak to ma np. zrobiona arka na swojej stronie, od początku istnienia danego funduszu? Będzie to bardzo ważne po wprowadzeniu zapisu ustawy znoszącego podatek o konwersji jednostek uczestnictwa. Zatem w ciągu kilku dni można będzie maksymalizować zysk bardzo szybko i przechodzić do aktualnie najkorzystniejszego funduszu. Dziękuję.

Najnowsze wpisy