Prywatny samochód

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-01-07 16:38
Czy prywatny samochód można wykorzystywać w działalności gospodarczej?
jbem / 2009-01-07 16:39 / Jacek Bem, doradca klienta
W myśl zasady wyrażonej w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko tę kwotę wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, która nie przekracza kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznie przejechanych na potrzeby prowadzonej działalności oraz stawki za 1 km przebiegu pojazdu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu ustalenia rzeczywistej wielkości przebiegu pojazdu, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Jeśli przedsiębiorca używa w swojej działalności kilka samochodów, których nie zaliczył do środków trwałych, wówczas dla każdego pojazdu musi być prowadzona osobna ewidencja i ustalany oddzielny limit. Do kosztów eksploatacji samochodu można zaliczyć nie tylko wydatki na paliwo, ale także na olej, płyny hamulcowe, części zamienne, opłaty parkingowe, a także niezbędne remonty. Kosztem jest również ubezpieczenie pojazdu, jednak trzeba pamiętać o ograniczeniach wynikających z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy.

Jacek Bem, doradca klienta

SOHOfinance

kredyty, inwestycje, podatki, księgowość, ubezpieczenia-kompleksowa opieka
doświadczonychdoradców.

Najnowsze wpisy