Forum Forum dla firmKsięgowość

Przedawnienie roszczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Przedawnienie roszczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2012-10-22 10:17
Witam, prowadzę działalność gospodarczą, wystawiłem faktury za moje usługi, niestety nie otrzymałem jeszcze wynagrodzenia chociaż minęło kilka tygodni. Jak długo czekać na środki, czy w takiej sytuacji powinienem coś zrobić oprócz telefonów i e-maili do moich dłużników? Tomasz
kpoplawska / 2012-10-22 10:19 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowny Panie,

Z praktyki rynkowej wynika, że im dłużej czekamy na środki, tym mamy mniejsze szanse na ich odzyskanie. Jednocześnie brak naszej aktywności w zakresie odzyskania wierzytelności może spowodować, że z mocy przepisów dług ulegnie przedawnieniu, a nasz dłużnik będzie mógł uchylić się od zapłaty.
Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, jednak przewidziane są w tym zakresie pewne wyjątki. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin ustawowy przedawnienia dla roszczeń majątkowych wynosi 10 lat zgodnie z art. 118 K.c. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od zaspokojenia naszego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem wymagalności roszczenia i może być przerwany lub zawieszony.
Zgodnie z K.c. w ciągu 3 lat przedawnieniu ulegają roszczenia wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w ramach działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się już z upływem 2 lat.

Bieg przedawnienia może zostać przerwany przez:
•każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju,
•uznanie roszczenia przez dłużnika
•wszczęcie mediacji

Po przerwaniu biegu przedawnienia termin rozpoczyna się od nowa. Nie ma żadnych zastrzeżeń co do tego, aby przedawnione roszczenie można było windykować. Jednak nie można już dochodzić go na drodze egzekucji komorniczej. W tym wypadku dłużnik ma prawo powołać się na to, że dług jest już przedawniony i zgodnie z prawem wierzyciel nie będzie mógł się przed tym obronić. Im częściej podejmujemy próbę odzyskania należności i stosujemy różne dostępne środki perswazji, tym mamy większe szanse na odzyskanie zaległych płatności. Ważne jest, aby wierzyciel podejmował różne próby dochodzenia swojego roszczenia od dłużnika, w ten sposób znacznie zwiększa swoje szanse na zaspokojenie roszczenia.
Jeżeli windykacja miękka okazała się bezskuteczna można wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty i w następnej kolejności złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy