Forum Forum emerytalneWcześniejsza emerytura

przeliczenie podstawy wymiaru emerytury.

przeliczenie podstawy wymiaru emerytury.

skomentuj
emeryt. / 79.186.34.* / 2014-09-25 18:14
Jestem na wcześniejszej emeryturze obliczonej w starym systemie. Po jej przyznaniu pracowałem jeszcze ale osiągane zarobki nie podnosiły mi wskaźnika podstawy wymiaru wiec nie starałem się o przeliczenie świadczenia. Obecnie dotarłem do zarobków z archiwum z okresu przed przyznaniem emerytury, które podnoszą mi wskaźnik podstawy wymiaru wiec chciałem złożyć do ZUS wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury wskazując do obliczenia zarobki zarówno te z przed przyznania emerytury jak tez jeden rok z pracy po przyznaniu emerytury, wskaźnik wymiaru mam większy wiec myślę ze emerytura będzie przeliczona od obecnie obowiązującej kwoty bazowej gdyż część moich zarobków będzie z pracy po przyznaniu świadczenia. Proszę o opinie czy mam racje.
Wyświetlaj:
wiwan / 2014-10-08 11:44
jak rozumiem rocznik starszy niż 1949. Tak, nowa kwota bazowa. Co do uwzględnienia lat 'archiwalnych':
- w zakresie zwiększenia liczby lat składkowych- oczywiście wszystkie
- w zakresie ich wejścia do nowej podstawy wymiaru- mogą być tylko te, które wraz z dotychczasowymi stanowić będą kolejne 10 z ostatnich dwudziestu lat sprzed roku przeliczenia albo dowolne dwadzieścia z całej kariery sprzed roku wniosku.
Pyclik / 2015-04-30 23:03 / Tysiącznik na forum
Trafiłem w dobre miejsce forum i własciwego człowieka.
Mam w swoim otoczeniu podobny problem .tj przeliczenie jak wyżej, ale dla emerytury obliczonej w starym systemie ( w 1993 r), przy czym chodzi o przeliczenie po 1 maja br, wg "nowej" ustawy emerytalnej.
W decyzji z 1993; wyliczony wskażnik podstawy wymiaru - 546 %, przyjęty 250%.
Po decyzji - praca do 1999 r; lata te zostały doliczone, ale dotychczas nigdy nie udało się doprowadzić do do przeliczenia na nowo wskażnika podstawy i przyjęcia nowej kwoty bazowej.
Czy ktoś wie, czy po 1 maja , wg nowych przepisów będzie to możliwe?
Może teraz jest jakaś inna szansa podniesienia wysokości świadczenia?
wiwan / 2015-05-07 11:34
Z nowo dodanego art. 110a wynika (o ile dobrze interpretuję) że tak- o ile przy owym przeliczeniu po 1999 r. i wskazaniu nowych lat nowy wskaźnik podstawy wymiaru był wyższy niż owe graniczne 250%.

"Art. 110a. 1. Wysokość emerytury oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w sposób określony
w art. 15, z uwzględnieniem art. 110 ust. 3, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie
społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą
w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem
ograniczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 5, jest wyższy niż 250%."

Art. 15, ust. 5 to właśnie owo ograniczenie 250%, o które rozbił się 'emeryt z otoczenia'.
Pyclik / 2015-05-07 18:15 / Tysiącznik na forum
Wiwan, serdeczne dzięki.
Wstępny, trochę po amatorsku wyliczony wskażnik podstawy wymiaru z 20 lat pracy wynosi 320%, czyli jest wyższy niż 250%.

Czyli przeliczenie jest możliwe !?

Ten pytajnik to do cytatu z Twego postu
... (o ile dobrze interpretuję)...
wiwan / 2015-05-08 11:36
Na to by wychodziło. Zresztą- "pewność" daje złożenie po prostu wniosku do ZUS, ze wskazaniem z jakiego powodu ma być przeliczenie. Nic się nie traci.
Pyclik / 2015-08-03 00:13 / Tysiącznik na forum
Dla Twojej informacji - jest negatywna decyzja ZUS
Uzasadnienie w olbrzymim skrócie:
wyliczony wskażnik podstawy wymiaru z 20 lat pracy wynosi 320% (czyli jest wyższy niż 250%), ale jest mniejszy, a nie większy od pierwotnego - z 1993 r- 546 %.
Oczywiście jest odwołanie. Jak się dowiedziałem taka sprawa będzie trwać z kilka lat.
Chyba chodzi o to, aby pozbyć się emeryta - umrze w "międzyczasie"!
A co wtedy ze złożonym odwołaniem, jeśli miał rację?
wiwan / 2015-08-03 12:34
Czyli ZUS twierdzi, że obowiązuje dodatkowy warunek w tym zakresie- z art. 110 ust. 1, mimo że z brzmienia nowelizacji nie bardzo to wynika.
No cóż, przetrze Pan szlaki.

Co do kwestii 'śmierci w trakcie'. Ma zastosowanie art. 136 ustawy emerytalnej i KPC w zakresie zawieszenia postępowania i jego wnzowienia (art. 177 i dalsze KPC).

Po ludzku- w razie takiej sytuacji, czego oczywiście nie życzę- rodzina zawiadamia sąd pracy/ub. społecznych. Postępowanie się zawiesza. Rodzina tj. "małżonek, dzieci, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba" występują do ZUS o kontynuację postępowania. ZUS zawiadamia o tym sąd, postępowanie się odwiesza. Pozytywny wyrok- tj. zasądzający przeliczenie świadczenia, a więc powodujący powstanie świadczenia zaległego- skutkuje jego wypłatą ww osobie/osobom.
Pyclik / 2015-08-03 13:49 / Tysiącznik na forum
Piszesz: "Czyli ZUS twierdzi"...
A co powiesz na nieco inne twierdzenia ZUS - ponizej pisze Departament Swiadczeń Emerytalno- Rentowych

http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2468
Składki i świadcze nia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | 80-lecie ZUS
Data aktualizacji: 5.05.2015 r.
ZMIANY W USTAWIE EMERYTALNEJ OD 1 MAJA 2015 R.
1 maja 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552), zwanej dalej ustawą zmieniającą.
Ustawa zmieniająca wprowadziła następujące zmiany w zakresie ustalania (ponownego ustalania) kapitału początkowego oraz emerytury:
Poniżej: część – cytat dotycząca niniejszego odwołania ( całość w załączniku):
Możliwość ponownego ustalenia emerytury na podstawie art. 110a ustawy emerytalnej
Wprowadzony do ustawy emerytalnej art. 110a umożliwia ponowne ustalenie emerytury (od przeliczonej podstawy jej wymiaru) na wniosek emeryta, który spełnił łącznie następujące warunki:
• do przeliczenia podstawy wymiaru emerytury wskazał wynagrodzenia przypadające w całości lub w części po przyznaniu emerytury, tj. z okresu:
o kolejnych 10 lat kalendarzowych przypadających w ostatnich 20 latach kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłosił wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury od przeliczonej podstawy wymiaru,
o dowolnie wybranych przez emeryta 20 lat kalendarzowych, w których podlegał on ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia o ponowne ustalenie wysokości emerytury;
• na podstawie wskazanych wynagrodzeń udowodnił, że nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy niż 250%.
Ponowne ustalenie wysokości emerytury w myśl art. 110a ustawy emerytalnej możliwe jest tylko jeden raz. Przeliczeniu temu podlega wyłącznie emerytura.
Przy obliczaniu podstawy wymiaru emerytury w celu ponownego ustalenia wysokości tego świadczenia w trybie art. 110a ustawy emerytalnej, wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury podlega ograniczeniu do 250%.
wiwan / 2015-08-03 21:11
Że odwołanie tym bardziej zasadne- skoro Departament twierdzi co innego niż ta indywidualna decyzja ? Na marginesie to- co na szybko wtedy 3 miesiące temu z nowych przepisów wyczytałem.
Pyclik / 2015-09-04 23:00 / Tysiącznik na forum
Hura, odwołanie wygrane,nawet bez sądu.
Serdeczne dzięki za wsparcie.
wiwan / 2015-09-06 09:16
Ja również za info. To troszkę tak jak i ja bym w tej sprawie wygrał :-).

Na 'obronę' Zakładu- ewidentnie widać w tym przypadku, że po prostu nie nadąża on ze szkoleniami i wewnętrznymi zmianami za radosną twórczością ustawodawcy.
Przecież za każdą nowelizacją widoczną w postaci aktu prawnego w Dzienniku Ustaw dla nas (ubezpieczonych, świadczeniobiorców) idą zmiany dla nas niewidoczne- czyli wewnętrzne zarządzenia, wykładnie, szkolenia i zmiany softwerowe w systemie Zakładu.

Pzdr.
skomentuj

Najnowsze wpisy