Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-03-02 17:16
Jestem zainteresowana zarejestrowaniem działalności gospodarczej proszę o informację w jaki sposób tego dokonać i gdzie się udać.
Marta
kpoplawska / 2010-03-02 17:20 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowna Pani,

W obecnym stanie prawnym procedura rejestracji działalności gospodarczej wygląda następująco:
Przedsiębiorca wypełnia w gminie właściwej ze względu na adres zamieszkania wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, tzw. wniosek zintegrowany. Wniosek zawiera podstawowe dane niezbędne do rejestracji m.in. takie jak adres zamieszkania, zameldowania, adres siedziby firmy oraz zakładów głównych, nazwę przedsiębiorcy, rodzaje działalności według PKD 2007, adres do korespondencji, właściwe organy, czyli urząd skarbowy oraz ZUS, informację o rachunku bankowym, a także datę rozpoczęcia działalności.

Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega żadnym opłatom.

Urzędy gmin samodzielnie dokonują wszystkich formalności dotyczących rejestracji działalności gospodarczej osoby fizycznej, związanych z wpisem lub zmianą w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacją w Urzędzie Skarbowym oraz zgłoszeniem do ZUS. Gmina przesyła samodzielnie wniosek EDG-1 do urzędu statystycznego, który nadaje firmie numer REGON oraz do Urzędu Skarbowego i ZUS.

Aby dokonać pełnej rejestracji firmy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się do U.S. aby dokonać wyboru formy opodatkowania oraz podjąć decyzję o skorzystaniu ze zwolnienia z podatku VAT.

Ostatnim krokiem będzie wizyta w ZUS celem zgłoszenia siebie do ubezpieczenia oraz wówczas, gdy przedsiębiorca będzie chciał zatrudniać pracownika lub zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny. Jest na to 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W końcowym etapie po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz zaświadczenia o numerze REGON przedsiębiorca powinien założyć konto bankowe i wyrobić firmową pieczątkę.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy