Forum Polityka, aktualnościGospodarka

Reprywatyzacja nierychliwa. Potrwa 18 lat?

Reprywatyzacja nierychliwa. Potrwa 18 lat?

skomentuj
Wyświetlaj:
Korporacja Feniks / 83.14.205.* / 2008-11-02 12:07
KORPORACJA-PRAWNO-FINANSOWA
oferuje kompleksowe usługi w zakresie

Roszczenia reprywatyzacyjne

Kompleksowa obsługa wszelkich roszczeń powstałych w wyniku
wywłaszczeń, zagarnięcia nieruchomości oraz przesiedleń.

Niejednokrotnie, czy to z przyczyn historycznych, czy też
samowoli urzędniczej, właściciele tracili dzierżone od pokoleń
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, jednostek administracji
terenowej lub prywatnych przedsiębiorstw. Dysproporcja
znajomości zawiłych przepisów prawa, jak i fizycznych możliwości
działania, pomiędzy poszkodowanym a urzędem państwowym lub
monopolistycznym przedsiębiorstwem pozostaje ogromna, czego
konsekwencją jest zazwyczaj pozorny brak możliwości obrony swej
własności. Kluczowym jednak terminem pozostaje słowo
„pozorny”. Od dziś mogą Państwo bowiem liczyć na
wszechstronną, fachową pomoc doświadczonych prawników
wyspecjalizowanych w odzyskiwaniu nieruchomości oraz wysokich
odszkodowań z tytułu:

1. Wszelkich wywłaszczeń, przesiedleń
2. Utraconego mienia zabużańskiego
3. Nieruchomości zagarniętych w wyniku Akcji
„Wisła”
4. Skonfiskowanych w drodze reformy rolnej folwarków, dworów,
parków
5. Zasiedlonych lokatorami kamienic
6. Gruntów przejętych na rzecz użyteczności publicznej –
np. pod budowy dróg lub instalacji elektryfikacyjnej
7. Mienia zagarniętego bez słusznego odszkodowania w innych
okolicznościach

Potrafimy skutecznie odzyskać majątki Państwa przodków lub,
jeśli z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe, zapewnić
słuszne odszkodowanie. Zazwyczaj pełnej dzisiejszej wartości
utraconych gruntów lub budynków. Upływ nawet kilkudziesięciu lat
nie stanowi przy tym żadnej przeszkody. Pozwól profesjonalistom
wywalczyć swoją utraconą własność!

ponad to oferujemy
ODSZKODOWANIA
WINDYKACJE
FAKTORING
LEASING

zapraszamy do zapoznania się ze strona internetowa
http://www.korporacja-feniks.pl
infolinia 0801 011 459
Justynian / 83.5.33.* / 2008-09-12 11:05
Dawni właściciele może nie dożyją, ale ich potomkowie, którzy to będą dziedziczyć już tak ;]
Bogumił Ciborowski / 83.9.95.* / 2008-09-12 19:34
Nie ma znaku równości między właścicielami (i ich spadkobiercami) mienia odebranego im po II wojnie światowej (lub w jej wyniku) a posiadaczami (i ich potomkami) przedwojennych papierów dłużnych (skarbowych i innych np. municypalnych). A może komuś uda się udowodnić, że na mieniu tym ciążyły jakieś zobowiązania?
skomentuj

Najnowsze wpisy