Forum Forum prawnePracy

Rezygnacja z pracy bez okresu wypowiedzenia - uzasadnienie

Rezygnacja z pracy bez okresu wypowiedzenia - uzasadnienie

skomentuj
adrianb0@ / 2010-12-17 09:45
Witam

Chce zrezygnować z pracy ze skutkiem natychmiastowym (umowa na czas nieokreślony, staż pracy 7 lat). Wiem, że musi zawierać uzasadnienie, jednak nie jestem pewien czy powód jest wystarczający.
Przyczyną jest powstała sytuacja w pracy. W 2008 roku zachorowałem (dość poważnie). Pracodawca został poinformowany. Od tego czasu zaczęły się problemy. Docinki w stylu (nie można na mnie liczyć, nie poradzisz sobie, nie nadajesz się itp.) Podwyżek albo nie ma wcale albo są najniższe. Mam najdłuższy staż pracy w firmie (wszystkie pozostałe osoby były szkolone przeze mnie, wykonywałem pracę ponad zakres moich obowiązków). Muszę zaznaczyć, że pomimo około 1 miesięcznych L4 w roku mam najwięcej wykonanej pracy wśród pozostałych pracowników - czy takie sytuacje są wystarczającym powodem rezygnacji z pracy ze skutkiem natychmiastowym?

Pozdrawiam wszystkich
Wyświetlaj:
adrianb0@ / 2010-12-17 09:54
Chciałem jeszcze dodać kwestię szkoleń. W ramach fimy są prowadzone szkolenia językowe.
W pewnym okresie czasu musiałem z nich zrezygnować (nie mogłem uczestniczyć, obniżyło to koszty pracodawcy). Ze względu na poprawę stanu zdrowia chciałem brać udział w zajęciach. Dostałem odmowę z jednoczesną informacją, że język jest wymagany więc muszę opłacić we własnym zakresie.
W przypadku dłuższych nieobecności innych pracowników - szkolenie było odraczane aby nie byli stratni, w moim niestety nie.

Pozdrawiam
wiwan / 2010-12-17 12:22
Sytuację takiego wypowiedzenia reguluje art. 55 KP. W Pana przypadku dotyczy to sytuacji naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, ale jasno KP mówi, że ma być ono 'ciężkie'. Co jest dyskusyjne.
Obowiązki zaś pracodawcy reguluje art.94- myślę, że zastosowanie miałby tu zapis o ułatwianiu podnoszenia kwalifikacji (pkt 6), przeciwdziałaniu dyskryminacji (pkt 2b),stosowanie obiektywnych kryteriów oceny (pkt 9) i kształtowaniu zasad współżycia (pkt 10). Na mocy zaś art. 94/3- przeciwdziałać/ nie stosować mobbingu.

Co do zasady wypowiedzenie takie powinno być nie później niż 1 miesiąc od takich sytuacji, ale nie zachowanie takiego terminu nie stanowi o jego nieważności- ale tak jak wyżej subiektywna "ciężkość" naruszenia obowiązków- może być przedmiotem sporu z pracodawcą. I tak się pewnie zakończy, czyli pojawi się kwestia np. PIP, powołania świadka, ewentualnie sądem pracy.
Podrzucam KP, proszę postudiować wskazane zapisy:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/kodeks-pracy
skomentuj

Najnowsze wpisy