Forum Forum prawneCywilne

rozwiązanie umowy kupna mieszkania - prosze o pomoc!

rozwiązanie umowy kupna mieszkania - prosze o pomoc!

skomentuj
nicia / 2008-11-27 17:43
Witam,
Podpisałam umowę przedwstępną na kupno mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej. Wpłaciłam 1 transze w wysokości 10% wartości mieszkania. Niestety nie dostałam kredytu, w związku z tym jestem zmuszona rozwiązać umowę. W umowie jest napisane:
W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w § 12 ust. 2, 3 i 4 kwota zwracanych wpłat podlega dodatkowo pomniejszeniu o karę umowną w wysokości 5% rat ceny wymagalnych na dzień naliczenia kary umownej od Kupującego.
6. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej i jest skuteczne w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złoŜone drugiej stronie.

II transze mam zapłacić do 30 listopada, myślałam ze jak rozwiąże umowę przed tym dniem to zapłacę kare 5 % od kwoty którą już wpłaciłam, ale niepokoi mnie punkt 6. Czy mam rozumieć ze będę musiała zapłacić 5 % od kwot wymagalnych na dzień 31 grudnia plus odsetki? Z góry dziękuje za odpowiedz
skomentuj

Najnowsze wpisy