Forum Forum pracyDokumenty

rozwiązanie umowy w której nie ma informacji o okresie wypowiedzenia

rozwiązanie umowy w której nie ma informacji o okresie wypowiedzenia

Pietraszenko / 2008-02-26 19:53
jak rozwiązać umowę nauczyciela na okres trzech lat (do końca sierpnia 2009), jest to druga umowa, a nie ma wniej informacji (punktu) nt. warunków (okresu) wypowiedzenia. Proszę o pomoc i radę
Pozdrawiam
Wyświetlaj:
przewodnick / 2008-03-01 17:20 / portfel / Uznany Gracz Giełdowy
Wszystko zależy od tego ile czasu w sumie pracujesz w tej konkretnej szkole i tak:

jeśli mniej niż 3 lata - okres wypowiedzenia to 1 miesiąc
ponad 3 lata - okres wypowiedzenia to 3 miesiące

Bieg wypowiedzenia zaczyna się od końca miesiąca w którym zostało złożone.
tata Stasia / 2008-03-02 21:04 / Bywalec forum
Nieprawda. Jeśli umowa jest zawarta na czas określony i nie zawiera informacji o okresie wypowiedzenia to nie można jej w ten sposób wypowiedzieć. Tak spisana umowa może ulec rozwiązaniu za porozumieniem stron, albo zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym (tu musi być podany ważny powód) lub może wygasnąć po upływie czasu na jaki została zawarta.
tompot / 2008-03-17 19:10 / portfel / Bywalec forum
tata Stasia ma rację. Umowa na czas określony co do zasady nie może zostać wypowiedziana, wyjątkiem jest poniższy art. kodeksu pracy:

Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Najnowsze wpisy