Forum Polityka, aktualnościKraj

RPD: sprawy dzieci powinni rozpatrywać sędziowie rodzinni

RPD: sprawy dzieci powinni rozpatrywać sędziowie rodzinni

skomentuj
H Szatkowski / 2010-12-06 18:55

Dodaje, że z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż na ogólną liczbę 278 577 spraw rozpoznawanych w sądach okręgowych, aż 119 225 stanowią sprawy rodzinne i nieletnich, co stanowi 42,8 proc. Natomiast w ramach ogólnej liczby 176 477 spraw rozpoznawanych w tych sądach w ramach pierwszej instancji liczba spraw rodzinnych to 100 361, co wynosi 57 proc. "Przy tak dużym wpływie spraw rodzinnych, brak wyodrębnionych organizacyjnie przez ustawodawcę jednostek sądowych musi wzbudzać zasadnicze pytania o celowość proponowanego kierunku zmian" - podkreśla Michalak.

Te statystyki silnie przemawiają za pozostawieniem obligatoryjności posiadania przez sądy dwu pierwszych instancji wydziałów rodzinnych. Warto przypomnieć, że poprzednia zmiana ich dotycząca- przeniesienie spraw o rozwód i separację do sądów okręgowych jako I instancji też było( i jest nadal ) niewypałem.
skomentuj

Najnowsze wpisy