Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Ryzyko prowadzenia firmy.

Ryzyko prowadzenia firmy.

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-02-13 16:35
Witam, chcę założyć firmę, ale znajomi mi odradzają. Mówią że wiąże się z tym duże ryzyko. Czy to prawda, że jak moja firma splajtuje, to komornik może zająć moje prywatne mienie?
jbem / 2009-02-13 16:35 / Jacek Bem, doradca klienta
Szanowny Panie,

Odpowiedzialność przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową firmę jest pełna. Tzn. za zobowiązania zaciągnięte w ramach firmy odpowiada całym majątkiem. Jeżeli przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim, za zobowiązania odpowiada również współmałżonek. Współmałżonek może się ustrzec przed odpowiedzialnością podpisując intercyzę. Należy jednak pamiętać, że intercyza jest skuteczna dopiero po roku od jej podpisania. Pełna odpowiedzialność obowiązuję także w spółce cywilnej, spółce jawnej, spółce partnerskiej, a także spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej (pełnym majątkiem odpowiadają komplementariusze).
Zarówno najtańszym i najprostszym rozwiązaniem uniknięcia pełnej odpowiedzialności jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sama koszt rejestracji to w przybliżeniu 3000 zł + kapitał zakładowy, który od stycznia roku 2009 roku został obniżony z obowiązkowych 50 000 zł do 5 000 zł. Za mniejszą odpowiedzialność „płacimy” większymi niż przy jednoosobowej firmie kosztami prowadzenia spółki z o.o. Przede wszystkim wynika to z konieczności prowadzenia pełnej księgowości, a nie KPIR.
Zanim jednak podejmiemy decyzję o rejestracji spółki kapitałowej -spółka z o.o. powinniśmy rozważyć zasadność takiego posunięcia. Co do zasady do prowadzenia w formie Sp. z o.o. kwalifikuje się wszelka działalność wymagająca podpisywanie zobowiązań, kontraktów długoterminowych z odroczonym terminem płatności, zatrudniania personelu lub wiążąca się z duża inwestycja kapitału. Najlepszym tego przykładem może być firma budowlana, która przed rozpoczęciem faktycznej pracy musi zakupić materiały, sprzęt, a także zatrudnić pracowników. Pamiętajmy, że ustawodawca nie nakłada na nas obowiązku rejestracji spółki z o.o., są to rozwiązania, które umożliwia nam kodeks spółek handlowych, ale nie jest to obligatoryjne.

Jacek Bem, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy