Forum Polityka, aktualnościKraj

Sejm obciął emerytury SB-kom i członkom WRON

Sejm obciął emerytury SB-kom i członkom WRON

skomentuj
Wyświetlaj:
klucznik / 83.10.79.* / 2009-06-04 18:44
Typowa KATOLICKA postawa, cieszcie się SB-cy, że nie palą was na stosie jak w średniowieczu i nie mordują jak podczas tzw. "Nocy św. Bartłomieja".
andowc / 83.30.75.* / 2008-12-20 15:31
Dobrze że nie "siusiaki".
CAMARO1 / 89.229.137.* / 2008-12-20 16:38
Ciekawe co byś obcioł/a/ płci odmiennej - też tam i kobiety pracowały!!!
cięciwa / 213.158.199.* / 2008-12-20 22:02
no jasne, przykładowo taka wolińska. Ale prawdopodobnie kosa już ją cięła i to skutecznie.
Demon rynkow / 2008-12-20 07:41 / Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi)
Ani oszczedności , ani rostropności . chociaż słuszne .to jednak wyraz bezsilności,
czyli na dzień dzisiejszy to temat zastepczy.
gladitor / 79.185.10.* / 2008-12-20 08:58
A ja myślałem, że PO jest partią rozumną i prawą. Od wczoraj wiem, że dla nich najważniejsze są sondaże wyborcze. Nie tą drogą osiąga się cel.Ustawa jest bezprawna w 100%. Zbiorowa odpowiedzialność nigdy w żadnym normalnym państwie nie miała szans powodzenia. 366 śmiesznych ludzi którzy głosowali za tą polityczną ustawą.Odwagą wykazało się ok. 80 osób. Ja w ostatnich wyborach dalem się zmamić głosując na PO ( przeciwko PIS , który stosował terror , podsłuchy, nagrywanie ludzi). Teraz wiem, że pomyliłem się. PO jest partią bezprawia i w niczym nie ustępuje PIS. Będę głosował na mądrych i sprawiedliwych ludzi z lewicy. Tylko oni mają ludzką twarz.
Aki / 83.9.147.* / 2008-12-19 22:17
Zwracam się z prośbą o podanie mi linka do treści tej ustawy, jeśli ktos może to zrobić był bym bardzo wdzięczny. Osobiście uważam to za przejaw bezprawia i chciałbym zapoznać się z treścią ustawy. Proszę o szybka odpowiedz.
CAMARO1 / 89.229.137.* / 2008-12-20 16:32
Witam świątecznie!
Miałem taką kopię z przed pierwszym czytaniem, który to został wyrzycony w śmiecie. To samo zrobić powinien TK ,/ale tu są sprzedawczyki, - co zrobili z mieszkaniami spółdzielczymi - paranoja?/, a Strasburg napewno każe tą ustawę tym 366-ciu pacanom co łapy do góry podnieśli -" za" użyć w odpowiednim pomieszczeniu na indywidualnych posiedzeniach.
projekt
Ustawa
z dnia ……………...2008 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.1)) po art. 15a dodaje się art. 15b w brzmieniu:
„Art. 15b. W przypadku osoby, która była członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego emerytura wynosi 0,7 % podstawy wymiaru za każdy rok służby w Wojsku Polskim po dniu 8 maja 1945 r.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa;”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Policji Państwowej, Milicji Obywatelskiej, za wyjątkiem służby określonej w ust. 2;
1b) okresy służby w charakterze funkcjonariusza w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.3)) na zasadach określonych w art. 15b, za wyjątkiem służby określonej w ust. 2; ”;
2) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. 1. Na wniosek organu emerytalnego właściwego według niniejszej ustawy, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku, przekazuje zaświadczenie o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe funkcjonariusza, w tym imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imię ojca oraz datę urodzenia. Wniosek zawiera również określenie ostatniego stanowiska oraz formacji lub jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę w dniu zwolnienia ze służby.
3. Zaświadczenie o przebiegu służby, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe funkcjonariusza, o których mowa w ust. 2, oraz okresy służby w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Zaświadczenie zawiera też informację, czy z dostępnych materiałów historycznych wynika, że funkcjonariusz w tym okresie, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.”;
3) po art. 15a dodaje się art. 15b w brzmieniu:
„Art. 15b. 1. W przypadku osoby, która pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., emerytura wynosi:
1) 0,7 % podstawy wymiaru – za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944 – 1990;
2) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy rok służby lub okresów równoważnych, o których mowa w art. 13.
Przepisy art. 14 i 15 stosuje się odpowiednio.
2. Do okresów, o których mowa w art. 13 ust. 1, na żądanie wnioskodawcy, mogą być doliczone w pełnym wymiarze okresy służby w latach 1944-1990, w organach bezpieczeństwa państwa, jeżeli funkcjonariusz udowodni, iż przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, środ
218gtu / 89.230.194.* / 2008-12-20 10:15
tresc ustawy znajdziesz na sejm.gov.pl druk 1140 i uzupelniajacy 789-w wyszukiwarce strony musisz sobie znalezc.pozdrawiam
CAMARO1 / 89.229.137.* / 2008-12-19 22:00
Wielka głupota!!! Ten się śmieje - kto śmieje się ostatni!!! Za to "beknie" każdy w kraju. Nawet ci decydenci, którzy chcąc udowodnić, że coś robią w tym sejmie. Ta sprawa oprze się o Strasburg i zapłacimy im zwroty wyrównawcze emerytur z odsetkami i odszkodowaniami. Ci głupole z sejmu dołożą się do tego też ze swoich podatków. To dzieje sie tylko przy tak głupim rządzie, sejmie i tylko w Polsce. Jaki Rząd - takie decyzje - powiedział to niemal dosłownie sam - "wielki", a taki mały. Zaznaczam co by nie było wątpliwości, że mnie to nie dotyczy, ale mam takie zdanie.
K..........l / 83.31.70.* / 2009-01-21 14:33
Niemcy już to dawno zrobili, a my na co czekamy.
Fiki Miki / 89.228.30.* / 2008-12-19 21:55
Dziwne. SB obaliło komunę i za to i się karze? Skoro czołowi działacze "S" byli agentami, to jak można inaczej o tym sądzić?
Dupek 627 / 94.251.139.* / 2008-12-19 18:29
To jest rodzaj zemsty - DINTOJRA mówiąc po warśawsku.
hahahaaa / 213.158.199.* / 2008-12-19 19:55
buha ha ha haaaaa.
Wapniak / 2008-12-19 18:14 / Tysiącznik na forum
Jakie to smutne / czytając niektóre wypowiedzi wyżej /, jak "transformacja" przekształciła niektórym rozum na styropian...
marter / 84.40.134.* / 2008-12-19 18:01
Nie ma z czego - według mnie będzie tak: odwołanie do Strasburga, wyrok niekorzystny dla Polski i wszyscy zapłacimy nie tylko za emerytury z odsetkami ale jeszcze koszty procesu i może jakieś odszkodowanie.

Niestety - trzeba było najpierw stwierdzić, że te służby były organizacjami przestępczymi, a i tak prawdopodobnie bez orzeczenia o winie konkretnej osoby nie da się jej legalnie odebrać emerytury.
profesjonalny alkoholik / 83.20.34.* / 2008-12-19 16:36
Chciałbym aby Lechu to zawetował,toby PiS przeszedł do historii.
Pilsener / 2008-12-19 15:43 / Sofciarski Cyklinator Parkietów
Tylko w polsce emerytury rozdaje się i odbiera z klucza partyjnego - żałosny kraj. Kto następny w kolejce? Pedofile? Mordercy? Może im też odebrać emerytury? Każdy ma mieć taką emeryturę, ile zapłacił składek, niezależnie od tego kim był i co robił - politykom nic do tego. Oni byli w innej opcji politycznej, to im teraz pozabieramy emerytury - w czym jesteśmy lepsi od nich? To ma być wolność i demokracja? Następne wybory wygra SLD i pewnie utnie emerytury komisarzom z CBA, a podniesie swoim w jakiś innych służbach - i tak w kółko.
Dodo111 / 83.17.113.* / 2008-12-19 16:10
nikt nie pąłcił skłądek za ubeków, ludobójców pokroju jaruzela czy koszczak. Oni powinni od dawna wisieć na szubienicy za zbrodnie przeciw Polakom.
Przez tego zbrodniarza jako dziecko w latach 80-tych cierpiałem bnędzę i upokorzenie. Nic nie było poza policyjnymi pałkami i hymnami ku czci diabłą lenina. Śmierć jaruzelowi!
Andrzej K / 82.177.150.* / 2008-12-19 19:40
Boże, zlituj się na tym czlowiekiem, on naprawdę miał trudne dzieciństwo
lp / 83.3.255.* / 2008-12-19 17:22
TY który nazywasz się DODO, takim analfabetom powinni zakazać dostępu do kmputera co Ty moźesz wiedzieć o upokorzeniu i nędzy, obudź się zobacz co się dzieje w okół Ty sadysto i morderco bo tak może wypowiadać się ktoś kto życia i ludzi nie szanuje. W CZASIE PRZEDSIWIĄTECZNYM to na czasie składanie takich życzeń - tobie życzę tego samego SADYSTO ALBO SZCZĘŚLIWY WISIELCU.!!!!!
sumienie2 / 79.190.66.* / 2008-12-19 22:21
aj, skąd takie podniecenie? Niestety pamięc Dodo dopisuje: syf był wtedy niewyobrażalny a jeszcze wydawał się wszechmocny, jak jakiś koszmarny sen. Pomijając kto winien i że przed Świętami - nie wolno przekręcac faktów i zakazywac dostępu do komputera..
Mr Bear / 217.98.12.* / 2008-12-19 15:51
"Każdy ma mieć taką emeryturę, ile zapłacił składek", amen.
novy / 2008-12-19 15:39 / Bywalec forum
Nie bronię SB czy WRON, tylko ich praw nabytych. Jeśli są przestępcami to sąd powinien ich skazać na przepadek mienia czy też na wypłacenie odszkodowania. Ale NIKT nie powinien mieć prawa odbierania KOMUKOLWIEK emerytury jaką sobie wypracował!

PS. Kiedy w końcu zapadnie wyrok uznający nieważność wprowadzenia stanu wojennego, kiedy wreszcie członkowie WRON zostaną osądzeni?
Pilsener / 2008-12-19 15:47 / Sofciarski Cyklinator Parkietów
Nie jest, nie była i nigdy nie będzie - polacy nie są zdolni do stworzenia państwa wolnego i demokratycznego, opartego na kapitalizmie i wolnym rynku.
Wapniak / 2008-12-19 14:03 / Tysiącznik na forum
Idioci. Co z prawem nabytym? Strasburg?
Mr Bear / 217.98.12.* / 2008-12-19 14:17
To może zbrodniarzy wojennych należy uniewinnić, bo jest już po wojnie?
v............! / 151.92.176.* / 2008-12-19 14:25
Brawo pisuary!!!
Najpierw na pietnastu forach wrzeszczą jak to agenci rządzą w Polsce, jak to sb i ub i wszystkie organizacje szpiegowskie świata kierują Tuskiem, jak to należy ścigać ub-ków i sb-ków od których wyzywają porządnych obywateli na wiekszości forów, pis-owce jako czołowi krytycy agentów na 90-ciu % tych forów...Te same ksywki, te same nicki...
A tu proszę...Biedne sb-ki co? Zabiora ogromne emerytury i dadza im tyle co inni mają...Jak oni teraz będą żyć???
Właśnie wylazło fałszywstwo i obłuda zrzerające pisuarów...Nieważne co ktoś zrobi, jak wódz każe go nienawidzieć to tak ma być...
Panie lechosłwie weto kaczyński, gratuluję elektoratu.
Mr Bear / 217.98.12.* / 2008-12-19 15:26
Nie rozumiem tego, co napisałeś... zajarałeś się, co? :) Jestem absolutnym przeciwnikiem PiS-u, mam swoje zdanie o tajnych służbach PRL-u, a także o PZPR z którego ludzie nadal normalnie funkcjonują w naszym Rządzie. Ogólnie rzecz ujmując uważam, że są oni winni wszystkiemu złu, które wyrządzili i powinni zostać za nie ukarani.
polak2 / 89.78.29.* / 2008-12-19 13:42
NARESZCIE KTOŚ POPRAWIŁ ,TO ZŁO ,KTÓRE ZROBIŁ WAŁĘNSA, TO ON MIAŁ TO ZROBIĆ .BRAWO TUSK ,ja na niego nie głosowałem,zrobiłem żle.
Pajchiwo / 2008-12-19 14:25 / Tysiącznik na forum
Jeśli już to Wałęsa, an ie "Wałensa".
Co do wyniku głosowania to się zgadzam (i go popieram), aczkolwiek tego Tusk nie wymyślił, tylko PiS, więc pewnie JK...
gringo.................. / 151.92.176.* / 2008-12-19 14:28
Nie przypisuj jarkowi zasług których nie ma. Rządził dwa lata i nie zdążył zrobic nic dobrego a miał za sobą prezydencika...Nie ważne kto chciał, ważne kto zrobił...
Dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane a jarus i spółka mieli juz swoje 5 minut.
Pajchiwo / 2008-12-19 15:00 / Tysiącznik na forum
Ależ nie przypisuję mu tego czego nie zrobił, nie chcę także przypisywać tego donaldowi, bo to nie jego bynajmniej zasługa.
Zresztą tak naprawdę ani PO, ani PiS samodzielnie nie pokazują niczego specjalnego. Razem mogli by wiele dokonać. Tylko, ze do tego jeszcze nie dorośliśmy jako naród i nasi politycy również.
gringo.................. / 151.92.176.* / 2008-12-19 15:17
Zgadzam się ale jak by na to nie patrzeć ustawy uchwalone przez dany rząd przypisuje się właśnie temu rządowi a że premierem jest Tusk więc akurat jemu, zawsze premier dostaje profity i to jest normalne, on podejmuje decyzje i bierze za nie odpowiedzialność...
A tak naprawdę żaden z nich nie wymyśla ustaw, robią to za nich ministrowie, pomocnicy ministrów i ogrom specjalistów...
Jedyna różnica jest taka że jeden gada że coś zrobi a drugi robi w dwa razy krótszym czasie...
Pajchiwo / 2008-12-19 15:31 / Tysiącznik na forum
heh - no to nie bardzo tutaj donald wypada - miało być łatwo firmom, i druga Irlandia miała się u nas objawić, i autostrady, i niskie podatki i wszystko to na czym PO wygrało wybory kończy się na realizacji tego co wydumał PiS, a realizacja innych rzeczy kuleje. Daje to sporo do myślenia prawda?...
A, no tak, zapomniałem - będziemy mieli zakaz dania dziecku w dupsko jak narozrabia - doprawdy pokłony trzeba bić przed PO...
LOL
A prawda jest IMHO taka, że ten Rząd jest nieudolny jak SLD. Dużo koncepcji, zero konkretnych działań.
Jak to sformułowałeś "(...)Dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane(...)".
Cały czas nadzieja dotrwania do następnych wyborów.
Tylko jak je wygrają to co się zmieni?
Przybedzie im nagle konkretnych ludzi?
Fachowców?
Nie - nic się nie zmieni, bo nie zabiorą się do najważniejszego problemu Polski jakim jest jednoznaczność prawa (PiS miał zmienić nasze prawo i nie zrobił z tym problemem nic). Dopóki prawo będzie niejednoznaczne, zawsze jakiś urzędnik, czy sędzia będzie mógł "kręcić lody" a to jest największy przeciwnik biznesu (i całego kraju zresztą) - brak jasnych reguł...
gringo.................. / 151.92.176.* / 2008-12-19 16:08
Zamiast znowu narzekać daj im jeszcze troche czasu...Pis rządził 2 lata i gówno zrobił oni rządzą rok i zajęli sie juz paroma ważnymi rzeczami...A nie maja łatwo (prezydencik weto kaczyński)..
Bądźmy dobrej mysli.
do początku nowsze
1 2
skomentuj

Najnowsze wpisy