Forum Polityka, aktualnościKraj

Senatorowie przygotowali projekt ustawy o stowarzyszeniach

Senatorowie przygotowali projekt ustawy o stowarzyszeniach

H Szatkowski / 2011-02-07 19:20

Obecnie obowiązująca ustawa - Prawo o stowarzyszeniach - stanowi podstawę funkcjonowania jedynie stowarzyszeń (posiadających osobowość prawną) i stowarzyszeń zwykłych (nieposiadających osobowości prawnej ani zdolności prawnej).

Co więcej - od marca 2007 wzmiankowana ustawa nie była nowelizowana mimo zmian rzeczywistości społeczno- gospodarczej i otoczenia prawnego, a powstała w roku...1989.

Najnowsze wpisy