Forum Forum emerytalneZUS

Składki na ZUS, stawki ZUS

Składki na ZUS, stawki ZUS

skomentuj
Rasputin Szpetny / 2012-06-11 13:46
Czy może mi ktoś powiedzieć na jakim poziomie są teraz stawki składek ZUS? Czy w 2012 roku doszło do ich podwyższenia ? I chyba rzecz najważniejsza od czego zaelży wysokośc stawek składek ZUS?
wiwan / 2012-06-11 21:10
Od końca-

1. wysokość stawek procentowych zależy od 2 ustaw regulujących konkretne ubezpieczenia:

czyli

USTAWY
z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych ( art. 22 )
oraz

USTAWY
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( art.79 )

2. Wysokość stawek jest JEDNAKOWA dla wszystkich w ZUS ubezpieczonych, bez względu na tytuł ubezpieczenia (działalność gospodarcza, etat, zlecenie, umowa agencyjna, uaktywniająca itd.) ewentualnie dany przychód/dochód któremuś ubezpieczeniu nie podlega w ogóle, albo nie podlega obowiązkowo.
Wyjątek stanowią stawki składki wypadkowej- w zależności od liczby zgłaszanych przez płatnika i stopnia ryzyka- są zróżnicowane.

3. W tym roku zmieniła się stawka u. rentowego- do stycznia wynosiła 6% i stawki u. wypadkowego - od kwietnia.
4. Stawki obecne to:

s. emerytalna -19,52%,
s. rentowa- 8%,
s. chorobowa -2,45%
s. zdrowotna - 9 %
s. wypadkowa- od 0,40% do 8,12%
podstawy wymiaru ( podstawa zdrowotnego jest inna niż pozostałych ).

Pomijam składki na FP i FGŚP.
skomentuj

Najnowsze wpisy