Forum Polityka, aktualnościGospodarka

Specustawa uratuje stocznie?

Specustawa uratuje stocznie?

Money.pl / 2008-10-23 09:03
Komentarze do wiadomości: Specustawa uratuje stocznie?.
Wyświetlaj:
Bernard+ / 79.187.8.* / 2008-10-28 20:17
Odkąd stocznie są nierentowne a trwa to już kilkanaście lat nie ma tam żadnych miejsc pracy a tylko są miejsca pobierania, przez osoby posiadające umowę o pracę, dotacji na życie na poziomie wyższym niż średnia krajowa. Dotacja ta jest wypłacana tym byłym stoczniowcom przez resztę pracującego za dużo niższe płace polskiego społeczeństwa bez jego zgody. Świadomie napisałem byłym stoczniowcom, bo prawdziwi stoczniowcy zarabiają na życie budowaniem statków a nie domaganiem się ciągłego pokrywania strat w kilkakrotnie wyższej wysokości niż ich wynagrodzenia. Praca, która nie przynosi dochodu przynajmniej pokrywającego koszty działalności nie może być wyżej wynagradzana niż praca, od której płaci się społeczeństwu podatki. Przedsiębiorstwo, które jest nierentowne jest szkodnikiem społecznym a nie miejscem pracy zasługującym na utrzymywanie przez ciągłe dotowanie. Przedsiębiorstwa, które zaprzestają regularnie płacić swoje zobowiązania powinny upadać do 6 miesięcy od czasu gdy postanie pierwsza niezapłacona należność względem Skarbu Państwa, ZUS i dostawców. A pierwszym skutkiem tej upadłości powinno być zwolnienie wszystkich pracowników w sobotę i przyjęcie ich ponownie do pracy w poniedziałek, ale już do innego przedsiębiorstwa, w którym nie obowiązywałby żaden układ zbiorowy pracy, na który załoga nie potrafi zarobić, lecz normalne kodeksowe zasady wynagradzania za efekty rzeczywiście wypracowane. Jak można przez wiele lat nierentowności wypłacać pracownikom luksusowe wystrajkowane wysokie wynagrodzenia i luksusowe pakiety socjalne wypłacane na kredyt, którego stocznia nie ma, za co spłacić bo zbiorowa wydajność pracy całej załogi od sprzątaczki do dyrektora jest tak niska, że na żadnym statku nie udało się przez kilkanaście lat zarobić a tylko po każdym kontrakcie pozostają straty do pokrycia. Ciekawe ile stocznia będzie musiała zapłacić wynagrodzeń za tą demonstrację w Brukseli i ile zapłaciła za wszystkie poprzednie demonstracje strajki i akcje protestacyjne. Jak stoczniowcy więcej protestują niż pracują to nie dziwi nierentowność przedsiębiorstwa.
Papik / 194.116.134.* / 2008-10-23 22:43
Cały majątek stoczni ma zostać sprzedany a pozostać mają dwie stocznie-wydmuszki, które będą musiały oddać
otrzymaną dotychczas pomoc publiczną. A że nie będą mieć żadnego majątku, to nie będą w stanie niczego oddać, zatem będą musiały ogłosić upadłość, nic nie zwracając. Ta specustawa i propozycja KE, to rozbój w biały dzień i jeszcze pod pokrywką prawa !!! Przecież takie
działania to działania przestępcze ze szkodą dla wierzycieli
a ich ściganiem winni zająć się prokuratorzy !!! Gdyby do
tego doszło, to syndyk winien złożyć skargę pauliańską i odzyskać zbyty w ten sposób majątek, bo spełnione będą
wszystkie warunki do jej zastosowania. Jeżeli nasze panstwo w taki sposób chce postepować, to dlaczego w analogicznych przypadkach ściga obywateli za takie same
przewałki ? Ryba psuje się od głowy.....
man13 / 2008-10-23 09:54 / Tysiącznik na forum
Prywatyzować, za wszelką cenę. To straszne, jak wiele pieniędzy marnują państwowe firmy.
cobithree / 2008-10-23 09:03
No proszę, jak łatwo pozbyć się zobowiązań...
nnn / 79.187.66.* / 2008-10-23 11:22
I obciążyć nimi ewentualnie podatników

Najnowsze wpisy