Staż pracy

skomentuj
Adam169 / 83.25.139.* / 2015-12-29 20:21
Mam pytanie dotyczące czy do okresu, który jest zaliczany do prawa do emerytury można zaliczyć okres w którym odprowadzane były wszystkie składki do Krus ale osoba posiadała mniej niż 1 ha. 2 pytaniem jest czy do uzyskania wcześniej emerytury zaliczyć można domownika mieszkającego z rodzicami odprowadzającymi składki a ów domownik uczęszczał do szkoły policealnej.
wiwan / 2015-12-30 12:24
Jak rozumiem oba pytania dotyczą kwestii uzyskania świadczenia z ub. rolniczego, czyli z KRUS- a nie z ZUS.
Dość ogólne oba więc i takie odpowiedzi:
1. Tak, jeśli ówczesne uregulowania taką możliwość(tj. opłacania składki) przewidywały. Pod 'rządami' obecnej ustawy tj. od roku 1991 było i jest to po prostu ub. dobrowolne- na wniosek. Przy ustalaniu stażu ubezpieczenia nie ma znaczenia to, czy w danym okresie było ono dobrowolne czy obowiązkowe. Oczywiście mówimy znów o sytuacji, że ubezpieczony dobrowolnie spełniał warunki tego ubezpieczenia- czyli że składki były należne- czyli prowadził dz. rolniczą, był domownikiem, nie miał ubezpieczenie społecznego z innego tytułu ani świadczenia z ubezpieczenia.

2. Tak, o ile rzeczywiście był domownikiem tj. pracował w tym gospodarstwie i mieszkał stale. Np. nauka w szkole z internatem, odległej o 100 km raczej to wykluczała- więc ub, jako domownika nie było należne.
skomentuj

Najnowsze wpisy