Forum Forum dla firmDotacje

Szacowanie kosztów do wniosku o dotacje z UP

Szacowanie kosztów do wniosku o dotacje z UP

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-09-24 11:16
W jaki sposób należy oszacować przewidywane koszty i dochody wynikające z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Czy należy uzasadnić wszystkie pozycje kosztów?
kpoplawska / 2008-09-24 11:17 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Wszelkie wydatki w ramach przyznanych jednorazowo środków mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej rozumianego jako data rozpoczęcia działalności widniejąca w zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego (NIP1).

Zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji dochody i koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy należy oszacować w ujęciu średniomiesięcznym. Potencjalny przedsiębiorca posiadający pomysł na samozatrudnienie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej powinien opracować co najmniej uproszczony biznesplan, aby porównać rentowność swojej inwestycji oraz znać orientacyjną wysokość zysku. Wnioskodawca musi podać sposób oszacowania wszystkich kategorii kosztów, a także wysokości przychodów, zysku i podatku dochodowego.

Najnowsze wpisy