Forum Polityka, aktualnościGospodarka

TK: przepisy karne dot. pomówienia zgodne z konstytucyjną zasadą wolności słowa i prasy

TK: przepisy karne dot. pomówienia zgodne z konstytucyjną zasadą wolności słowa i prasy

skomentuj
Wyświetlaj:
r. / 85.222.113.* / 2009-07-27 10:38
Rzeczpospolita zarzuca konflikt interesów... Potem mamy coś takiego...

Wyniki kontroli ( sygn. akt KS -7-8502-26-17/W-7/04/2264 z 10 maja 2004 r.) działalności byłego Wiceministra Finansów i Szefa Służby Celnej Roberta Kwaśniaka przeprowadzone w Ministerstwie Finansów wykluczyły konflikt interesów pomiędzy jego działalnością publiczną a działalnością jego żony w ramach prowadzonej przez nią kancelarii prawnej.

„Kontrola wykazała, że nie wystąpiły przypadki naruszenia przez Pana Roberta Kwaśniaka przepisów obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej"

Wieśc od panów dziennikarzy brak. Jakoś nikt sam z siebie się nie pali do przeproszenia. Gazeta się sprzedała i to najważniejsze.
e.marzec / 85.222.113.* / 2009-10-04 22:49
Według stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 stycznia 2004 r. ( pismo nr L dz. 533/2004) pomiędzy działalnością publiczną Wiceministra Finansów Pana Roberta Kwaśniaka a wykonywaniem przez jego żonę czynności zawodowych radcy prawnego nie zachodził konflikt interesów. Co więcej konflikt ten nawet potencjalnie zachodzić nie mógł bowiem zakres spraw prowadzonych przez żonę Pana Roberta Kwaśniaka nie pokrywał się z Jego kompetencjami jako Wiceministra Finansów i Szefa Służby Celnej.
skomentuj

Najnowsze wpisy