TOORA

Wyświetlaj:
needle / 2007-07-29 17:07 / Bez rangi
teraz jest dobry moment, aby kupować...
...i spekulacyjnie (nawet 50%) i na długo np 3-4 lata po tej cenie
Drwalwaw / 213.17.165.* / 2006-10-16 14:07
W związku z planami kupna aktywów od spółki we Włszech i przeniesieniem aktywów do Polski wydaje mi się prawdopodobna emisja akcji z prawem poboru. Ostatnie zakupy akcji przez inwestorów instytucjonalnych potwierdzają to przypuszczenie.

Spółka planuje w przeciągu 2 lat podwoić swoje rezultaty.
torra / 83.3.19.* / 2007-08-27 13:26
myślisz że dadzą radę wygenerować 70 mln straty :)
ohh / 80.53.135.* / 2006-08-30 10:14
Krążą pogłoski w Nisku o tym że dwie nowowybudowane hale produkcyjne w Nisku mają być rozebrane z owodu nielegalnego wybudowania ich na tajnych torach wojskowych prowadzących do miejscowej jednostki wojskowej.
Niżnin / 84.38.95.* / 2006-09-01 18:36
Potwierdzam to doniesienie , hale zostały wzniesione a raczej są wznoszone bez pozwolenia na budowę . Wprawdzie zostało złożone zażalenie na wydaną już Decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ale wątpie czy coś to zmieni .
Drwalwaw / 213.17.165.* / 2006-09-07 16:52
bujda i nic więcej.
Drwalwaw / 83.238.7.* / 2006-08-25 15:58
Spółka posiadająca więcej zamówień niż jest w stanie wyprodukować. Bardzo dobre fundamanty, które Zarząd przekład na wyniki. Spodziewam się stabilnych trwałych wzrostów ale bez fajerwerków. Spółka planuje również zwiększone inwestycje w specjalnej strefie ekonomicznej - 200 mln PLN.

PODOBNE WĄTKI NA FORUM

Najnowsze wpisy