Forum Forum prawnePracy

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

skomentuj
mayster / 212.122.223.* / 2007-12-02 19:20
Jestem inżynierem budowlanym zarejestrowanym w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.Czy w związku z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych mam prawo zażądać od pracodawcy zwrotu poniesionych kosztów za opłacenie składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa? Czy prawo dopuszcza taką możliwość?
skomentuj

Najnowsze wpisy