Forum Forum prawneGospodarcze

Ubezpieczenie pojazdu w zakresie ochrony prawnej DAS

Ubezpieczenie pojazdu w zakresie ochrony prawnej DAS

Zhang / 217.153.235.* / 2009-07-08 11:48
Wykupiłem ubezpieczenie pojazdu w zakresie ochrony prawnej (DAS) nie chciałbym już przedłużać danej umowy. Na miesiąc przed wygaśnieciem starej umowy wysłałem pismo do DAS o wypowiedzeniu umowy. Obecnie dostałem ze strony DAS pismo informujące mnie, że zgodnie z OWU pismo o wypowiedzeniu umowy powinienem przesłąć przynajmniej 6 tygodni przed wygaśnięciem umowy w związku z czym muszę zapłącić za następny rok ochrony prawnej. Mam w związku z tym nast. pytania:
1. Czy faktycznie muszę jestem związany tą umową mimo iż nie chcę już jej przedłużać?
2. Para. 20 OWU mówi, że w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki zawarta była ta umowa, skłądka za niewykożystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi - czy muszę wpłącić składkę ubezpieczeniową i wtedy prosić o zwrot niewykożystanej sumy na skutek rozwiązania umowy?
dasowka / 2009-07-30 12:21
Jeżeli nie zapłacisz to po 3 miesiącach dostaniesz rachunek za 3 miesiące, a w tym czasie miałeś ochronę prawną na pojazd. Możliwe, że firma windykacyjna się po to zgłosi, możliwe, że początkowo będzie chciała całą kwotę, ale dla Ciebie obowiązkowe będą te 3 miesiące: podziel składkę przez 4 i to będzie kwota Twojego zobowiązania.
Licz się z wieloma telefonami "przypominającymi" o opłaceniu składki.

Para 20 mówi, że w przypadku kiedy sprzedałeś samochód i nie masz innego do przepisania ubezpieczenia i nie korzystałeś z DAS -również nie dzwoniłeś po poradę, to możesz ubiegać się o zwrot za nadpłacone miesiące.

Panie pracujące w DAS przy telefonach nie są nade rozgarnięte, więc można je zbajerować tak aby o wszystkim dokładnie opowiedziały.

Najnowsze wpisy