Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum dla firmKadry

Ubezpieczenie w KRUS a rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Ubezpieczenie w KRUS a rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-07-29 10:44
Czy w przypadku, kiedy posiadam gospodarstwo rolne i zarejestrowany jestem w KRUS, przy zakładaniu firmy muszę zgłosić się do ZUS?
aslufarska / 2008-07-29 10:46 / Anna Ślufarska, ekspert ds. kadr i płac
Rolnik, który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą może nadal podlegać ubezpieczeniom w KRUS, a tym samym nie będzie podlegał zgłoszeniu do ZUS, jeśli spełni poniższe warunki:

- posiada co najmniej 3-letni nieprzerwany okres ubezpieczenia społecznego rolników w pełnym zakresie,

- złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej,

- jednocześnie dalej prowadzi działalności rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,

- nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,

- nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty lub świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Jeśli rolnik spełni wyżej wymienione warunki, to może pozostać w ubezpieczeniu społecznym rolników i nie ma obowiązku zgłoszenia do ZUS z tytułu rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą i nadal podlega ubezpieczeniom w KRUS, opłaca składki w podwójnej wysokości. Pozostaje w tym ubezpieczeniu do 30. czerwca następnego roku. Do dalszego pozostawania w ubezpieczeniu w KRUS istotna będzie kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Za rok 2008 nie może ona przekroczyć kwoty 2 755,00 zł. Rolnik obowiązany jest udokumentować kwotę należnego podatku za poprzedni rok zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Powinien złożyć takie oświadczenie w KRUS w terminie do 31. maja.


Anna Ślufarska, ekspert ds. kadr i płac

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy