Ulga abolicyjna.

skomentuj
iwa79 / 2010-02-24 07:31
Witam.
Mam pytanie odnośnie ww. ulgi. Jak ustala się to odliczenienie? wiem, że jest to różnica między podatkiem obliczonym dwoma metodami rozliczenia dochodów z zagranicy, ale.... czy bierze się pod uwagę podatek po odliczeniu skaldek na ubezpieczenie spoleczne, zdrowotne i pobrane zaliczki ( czyli ten końcowy ) czy przed tymi odliczeniami . Bardzo proszę o odpowiedź bo im więcej czytam tym mniej wiem:(
Wyświetlaj:
wiwan / 2010-02-24 10:11
Podatek należny, po odliczeniu składki zdrowotnej.
Z PIT.pl:
"Podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy), rozliczający się z dochodów zagranicznych według metody odliczenia proporcjonalnego ma prawo odliczyć od podatku dochodowego pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne stosowną różnicę w podatku wynikającą z ustawy abolicyjnej.

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o PIT (zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego), a kwotą podatku obliczonego od tych dochodów, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT (zgodnie z metodą wyłączenia z progresją).
ZulkaM / 2010-02-24 10:07 / Bywalec forum
Podatek przed odliczeniami / podatek zapłacony za granicą/ - a od podatku możesz odliczyć /w dalszej części pit-36/ tylko składki zdrowotne a nie społeczne, oczywiście jeśli masz je wyszczególnione.
Ulga abolicyjna przysługuje tylko przy metodzie proporcjonalnego odliczenia.
skomentuj

Najnowsze wpisy