Forum Forum emerytalneZUS

ulga dla przedsiębiorcy - kiedy można?

ulga dla przedsiębiorcy - kiedy można?

pkon55 / 2011-04-14 10:06
witam,
chciałem zapytać jak wygląda korzystanie z ulgi w składce zdrowotnej dla kogoś kto posiada swoją działalność gospodarczą a ponadto pobiera emeryturę, jakie należy spełnić warunki aby być w tym przypadku zwolnionym z opłacania składki zdrowotnej?
wiwan / 2011-04-14 13:25
Zwolnienie od składki zdrowotnej z tyt. prowadzonej DG przysługuje wtedy gdy:
1. pobierana emerytura jest nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę ( w 2011 jest to 1386 zł )
2. uzyskiwany przychód z DG jest nie wyższy niż 1/2 najniższej emerytury ( obecnie więc 728,18 zł x 1/2 ) lub prowadzona DG opodatkowana jest w formie karty podatkowej.

Warunki 1 i 2 muszą być spełnione łącznie- stąd w przypadku innej niż karta podatkowa formy opodatkowania zwolnienie przysługuje lub nie za konkretny miesiąc, nie na stałe.

Podstawa art. 82 ust. 8 Ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2008,164,1027.html

Najnowsze wpisy