Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GUS:
Przemysł w górę najszybciej w tym roku

Forum Forum prawneBudowlane

Urząd miasta żąda zwrotu zwolnienia z opłat czynszu

Urząd miasta żąda zwrotu zwolnienia z opłat czynszu

skomentuj
daan3 / 2017-08-19 15:20
Jestem na etapie wykupu mieszkania z bonifikatą od gminy. Od roku 2010 do 2012 byłem zwolniony z opłaty czynszu ze względu na znaczny koszt remontu oraz fakt oddania gminie innego, wyremontowanego mieszkania. Musiałem przerobić magazyn sklepowy na mieszkanie. Po sporządzeniu operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę na zlecenie gminy, gmina zażądała zwrotu wcześniejszego zwolnienia z czynszu. Koszt czynszu za 2 lata w wysokości 7600 zł został odjęty od naszych poniesionych nakładów. Koszt czynszu za 2 lata obliczono według aktualnej stawki za metr kwadratowy zamiast z lat 2010-2012. Gmina chce odzyskać powyższą kwotę i próbuje jeszcze na tym zarobić.

Czy istnieje artykuł prawny, który w tym przypadku zabroniłby żądania zwrotu wcześniej przyznanej ulgi, zniżki, zwolnienia z czynszu? Czy gmina ma prawo żądać zwrotu czynszu i to w obecnych stawkach za metr kwadratowy?
szklarek / 2017-08-21 08:04 / 10-sięciotysiącznik na forum
Logika urzędu jest pewnie taka, że nie chce 'dwukrotnie' dokonać ulgi/bonifikaty- tj. raz 'poniósł stratę' w postaci zwolnienia z czynszu, teraz 'poniesie ją' z tyt. np. 95% bonifikaty od wartości wyższej z tyt. poczynionych ulepszeń.

Myślę, że co do zwrotu czynszu, z którego zwolniono- po prostu uchylenie się na skutek przedawnienia tego roszczenia po 3 latach z art. 118 i dalszych KC.
skomentuj

Najnowsze wpisy