Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum prawnePracy

urzad pracy, a kobieta w ciazy

urzad pracy, a kobieta w ciazy

skomentuj
kiwiks / 2013-02-26 13:21
witam, mam takie pytanie czy bedac w ciazy musze udowadniac w urzedzie pracy gotowosc do podjecia zatrudnienia? w sensie cyz musze chodzic na te ustalone terminy?
Wyświetlaj:
ajadjaj / 2013-03-06 11:01 / Bywalec forum
a ja mam pytanie cyz jako osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzedzie pracy mam szanse na to aby otrzymac becikowe? pozdrawiam
wiwan / 2013-03-06 11:19 / 10-ciotysiącznik na forum
Tak. To są kwestie niezależne.

Kwota becikowego mimo, że przekracza 1/2 płacy minimalnej nie powoduje utraty statusu bezrobotnej, bo nie podlega PIT, nie jest więc przychodem w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia.

Czyli art. 2 ust. 1, pkt. 24)
szklarek / 2013-02-26 13:46 / 10-sięciotysiącznik na forum
Tak. Musi Pani. Tylko zwolnienie lekarskie pozwala na niestawienie się.

Jest jeszcze opcja z art. 75 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia:

"Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub
pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia,
nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za
granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia
zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje.
Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości
do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego
roku kalendarzowego"

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na zasadzie ogólnej z art.33 ust. 4- czyli gdy "nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie
powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa"

Sam fakt bycia w ciąży NIE jest przyczyną uzasadnioną. Uzasadnione są względy medyczne, odbywanie badań kontrolnych itp.
skomentuj

Najnowsze wpisy