Forum Forum podatkoweOdliczenia

Urząd skarbowy źle wysłał podatek

Urząd skarbowy źle wysłał podatek

kikio / 62.21.44.* / 2010-10-07 13:10
Urząd Skarbowy wysłał zwrot podatku na konto bankowe mimo, że złożyłam NIP 3, w którym zaznaczyłam że zwrot ma być dokonany pocztą na adres zameldowania.W marcu napisałam reklamację do US w lipcu otrzymałam odpowiedź, że złożono reklamację do banku.Wczoraj dzwoniłam do US i dowiedziałam się że bank nie odpowiedział na ich pismo.Czy US ma prawo uzależniać wysłanie"moich pieniedzy" od banku ( nie rozliczam się przecież z bankiem) Jak odzyskać pieniądze?Czy US ponosi jakieś konsekwencje skoro popełnił błąd?
Wyświetlaj:
belladonna / 2010-10-07 20:03 / Tysiącznik profesjonalny
A ja się zastanawiam nad:
"mimo, że złożyłam NIP 3, w którym zaznaczyłam że zwrot ma być dokonany pocztą na adres zameldowania"
W NIP-3 zgłaszamy zmiany (m.in. nr rachunku bankowego), ale jak chcemy otrzymać pieniążki z PIT, to piszemy w PIT jaki sposób sobie życzymy dot. zwrotu, ale nie w NIP... jeśli nie ma żadnego zapisu w PIT, to w pierwszej kolejności US sprawdza czy osoba ma konto (bo wtedy kasa idzie bez pomniejszeń)... jak osoba nie ma zgłoszonego konta w NIP-3 to wtedy idzie pocztą (z pomniejszeniem o opłatę pocztową)... więc co było napisane w PIT? :-)
wiwan / 2010-10-07 19:41
Na pewno skarga bezpośrednio do naczelnika US nie zaszkodzi, bo już samo odwlekanie odpowiedzi marzec- lipiec jest bezprawne gdyż:
1. Skargi i wnioski podlegają załatwieniu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu do urzędu.
2. Jeżeli skarga lub wniosek nie może być załatwiona w terminie, komórka organizacyjna lub pracownik rozpatrujący sprawę powiadamia o tym zainteresowanego, podając przyczyny opóźnienia i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jak rozumiem ani jedno, ani drugie nie miało miejsca- więc właściwie można "uderzać" już "wyżej"-
Wyższą instancją jest Dyrektor Izby Skarbowej ( zasięg wojewódzki ).

Na pewno konsekwencją będą odsetki od kwoty należnego zwrotu liczone od dnia złożenia PIT bo już termin 3 miesięcy dawno minął. Obecnie wynoszą one 10% w skali roku, a tu można je sobie policzyć:
http://www.money.pl/podatki/kalkulatory/odsetkowy/

Najnowsze wpisy