Forum Forum emerytalneWcześniejsza emerytura

Uzupełnienie stażu pracą w gospodarstwie

Uzupełnienie stażu pracą w gospodarstwie

skomentuj
MarianKan / 87.205.243.* / 2012-04-12 21:23
Na dzień 01.01.1999r. miałem staż pracy 23 lata w tym 15 lat w warunkach szczególnych(hutnictwo).
Mam odpowiednie świadectwo to potwierdzające.
Z tego co wiem aby przejść na emeryturę w wieku 60 lat musiałbym mieć 25 lat stażu.
Brakujące 2 lata mogę uzupełnić pracą w gospodarstwie moich rodziców.Jakie są warunki aby można było ten staż uzupełnić-moja szkoła była oddalona od miejsca zamieszkania o 35km.Czy jest gdzieś określone w jakiej max odległości może być szkoła i jeśli ta odległość jest za duża to czy można wliczyć pracę w okresach wakacyjnych?
Wyświetlaj:
henryczek / 83.24.37.* / 2019-01-14 07:51
Brakuje mi 7 miesięcy do wcześniejszej emerytury bo pracowałem w szkodliwych warunkach. Czy modę to uzupełnić pracą w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie od 01.01.1974r. do 31.07.1974r. Od sierpnia 1974r. pracowałem już na pełny etat.
hendryczek 1 / 83.24.37.* / 2019-01-14 07:55
Urodziłem się 26.12.1957 r.
Brakuje mi 7 miesięcy do wcześniejszej emerytury. Pracowałem ponad 15 lat w szkodliwych warunkach. Czy modę to uzupełnić pracą w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie od 01.01.1974r. do 31.07.1974r. Od sierpnia 1974r. pracowałem już na etacie.
wiwan / 2012-04-12 22:20
Chodzi Panu o zaliczenie okresu rolnego jako okresu uzupełniającego staż wymagany do uzyskania wcześniejszej emerytury z art.184 Ustawy emerytalnej.

Uzupełnienie to odbywa się na podstawie art.10 Ustawy i tak zalicza się "przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie
rolnym po ukończeniu 16 roku życia" bo to ma w Pana przypadku zastosowanie- po tej dacie miałby Pan już udokumentowane ubezpieczenie w KRUS jako domownik.

Nie ma "normy" na odległość szkoły- dla ZUS istnieje możliwość przedłożenia jako środka dowodowego własnego oświadczenia wraz z zeznaniami co najmniej dwóch świadków. "Zeznania świadków podlegają kolegialnej ocenie Zakładu".
Dużo mocniejsze od świadków jest też zaświadczenie z Urzędu Gminy właściwego dla położenia gospodarstwa rodziców- który wydaje je co prawda nie na potrzeby emerytalno-rentowe, ale dla celów pracowniczych- tj. zaliczania okresów pracy rolnej do okresów, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego itp.

We wniosku o takie zaświadczenie podaje się dane rodziców, gospodarstwa, szkoły, fakt zamieszkiwania w internacie itp.

Na zeznania świadków z kolei jest ZUS-owy formularz Rp-8 oraz oświadczenie o braku dokumentów- Rp-9
xfiless / 31.174.17.* / 2012-11-15 19:11
a może tu być mowa o gospodarstwie innym niż to u rodziców? np praca w gospodarstwie u żony? Czy ZUS to zaliczy na poczet stażu pracy?
wiwan / 2012-11-16 09:15
TAK. Ustawa nie wymaga, by było to gospodarstwo rodziców.

Z tym, że akurat u żony- jest to zwykły okres ubezpieczenia KRUS- bo tak ustawa o ubezpieczeniach rolnych traktuje małżonków rolników- o ile oczywiście przypada po roku 1982- od kiedy są osobne ubezpieczenia rolnicze.

Oczywiście ww okresy 'rolne' zalicza się o ile nie pokrywają się z okresami ub. społecznego ZUS. I nie w całym wymiarze.

Podstawa- art. 10 USTAWY
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

oraz art. 5 USTAWY
z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
skomentuj

Najnowsze wpisy