Forum Forum prawneCywilne

Waloryzacja czynszu najmu

Waloryzacja czynszu najmu

malygroszek / 2011-02-02 23:18
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu kwestii dotyczącej Umowy najmu lokalu mieszkalnego.Mam w umowie taki zapis " Miesięczny czynsz najmu netto strony ustalają na kwotę 1300 zł. Po upływie każdych 3 miesięcy wysokość czynszu ulegać będzie waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający miesiąc, w którym następuje waloryzacja." Czy Wynajmujący może tak często podnosić czynsz? O ile realnie może ten czynsz wzrosnąć?
Wyświetlaj:
Dzaa / 46.134.128.* / 2020-02-04 19:01
Dzień dobry, jak powinnam rozumieć zapis w umowie najmu mieszkania o treści: dla utrzymania realnej wartości czynszu, strony zgodnie ustalają, że wysokość czynszu ulegać będzie jednorazowe mu podwyższeniu o wartość 5% w skali roku począwszy od dnia 1 lutego 2019 r., o wskaźnik inflacji, jeśli przekroczy ona 5%.
Czy taki zapis jest zgodny z prawem? Koszty czynszu rosną w moim przypadku szybciej niż moje zarobki...
MarioBolo / 195.166.131.* / 2014-12-23 01:03
Według ustawy o ochronie praw lokatorów czynsz może być podnoszony nie częściej niż co 6 miesięcy ;) Ustawa o ochronie praw lokatorów, Art 9, p 1b.
szklarek / 2014-12-23 09:45
Zgodnie z art. 19 e tejże Ustawy- NIE ma ona zastosowania w znacznym zakresie, w tym w kwestii waloryzacji półrocznej do najmu okazjonalnego.
szklarek / 2011-02-03 13:20
Może. Wynika to z podstawowej zasady swobody umów- art. 353-1 KC oraz z tego, że przecież umowę Pan/ Pani podpisał/a.
Zapisana w umowie waloryzacja obowiązuje i jest zgodna z art. 659, 669, 680 i dalszymi KC, bo nie ma w nich zapisów ją, jej wysokość lub częstotliwość wykluczających.
Realnie jest to ostatnio od 0 do 1%.
Np.:
-http://prawo.money.pl/akty-prawne/monitor-polski/komunikat;prezesa;glownego;urzedu;statystycznego,monitor,polski,2010,076,959.html
-http://prawo.money.pl/akty-prawne/monitor-polski/komunikat;prezesa;glownego;urzedu;statystycznego,monitor,polski,2010,051,689.html
http://prawo.money.pl/akty-prawne/monitor-polski/komunikat;prezesa;glownego;urzedu;statystycznego,monitor,polski,2010,025,241.html

Z umowy powinno wynikać, czy wynajmujący ma zawiadamiać o wysokości zmienionego czynszu, czy najemca ma sam sobie go obliczać na podstawie ww. komunikatów. Jeśli to drugie to:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/monitor-polski/
szklarek / 2011-02-03 13:21
I jeszcze KC:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/kodeks-cywilny
malygroszek / 2011-02-03 13:40
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Niestety w umowie nie ma takiego zapisu czy to wynajmujący informuje mnie o zmianie wysokości, czy oblicza to najemca. Nie ma też zapisu z jakim wyprzedzeniem będę dowiadywała się o zmianie wysokości jeżeli pozostanie to w gestii wynajmującego.

Najnowsze wpisy