Forum Forum prawnePracy

wiek ochronny a wypowiedzenie zmieniające

wiek ochronny a wypowiedzenie zmieniające

skomentuj
prawie emeryt / 2012-10-24 09:35
Czy jak się jest w tym wieku ochronnym pzred emeryturą, kiedy nie można być zwolnionym, to możliww jest wypowiedzenie zmieniające? jak to wygląda z prawnegp punktu widzenia?
szklarek / 2012-10-24 12:42
NIE, nie jest możliwe. Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym z art. 39 KP rozciąga się również na wypowiedzenie zmieniające, co wynika wprost z art. 42, par. 1 KP.

Co ważne w przypadku zwolnień grupowych/indywidualnych na podstawie Ustawy o zwolnieniach grupowych, pracownik tak korzysta już tylko z ochrony przed wypowiedzeniem definitywnym, ale nie przed zmieniającym. Czyli w tych okolicznościach można mu wypowiedzieć warunki pracy/płacy.

Podstawa- art. 5, ust.5, pkt.1 i art.10, ust.1

USTAWY
z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników
skomentuj

Najnowsze wpisy