Wiek

Jeanne133 / 2010-01-22 16:02
Mam pytanie: od ilu lat mogą pracować niepełnoletni?
wiwan / 2010-02-08 11:05
Generalnie od ukończenia 16 roku życia. Natomiast zgodnie z przepisem art. 3045 §1 kodeksu pracy wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Zapis powyższy dotyczy zarówno możliwości nawiązania przez dziecko stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, jak i nawiązania cywilnoprawnego stosunku świadczenia usług przez dziecko na podstawie umowy-zlecenia czy umowy o dzieło.

Najnowsze wpisy