Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Własna działalnosć: ryczałt i karta podatkowa

Własna działalnosć: ryczałt i karta podatkowa

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-12-17 17:13
Interesuję się otwarciem własnej działalności gospodarczej, ktoś mi powiedział, że karta podatkowa lub ryczałt to najlepsza forma opodatkowania. Proszę o pomoc na czym one polegają. Pozdrawiam Krystian
kpoplawska / 2009-12-17 17:14 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowny Panie,

Prowadząc działalność gospodarczą musi Pan odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od dochodów/przychodów osiąganych w ramach działalności. Zależne jest to od typu prowadzonej działalności i wybranej formy opodatkowania.

Ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa to formy opodatkowania, które są dostępne tylko dla przedsiębiorców prowadzących wybrane działalności gospodarcze oraz których obroty (sprzedaż) nie przekroczyły 150 000 euro. Ryczałt ewidencjonowany polega na odprowadzaniu podatku od przychodów, a więc nie uwzględnia się tu kosztów uzyskania przychodów. Należy więc sprawdzić czy wybrane przez Pana usługi mogą być opodatkowane wg zasad ryczałtu ewidencjonowanego, reguluje to ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z późniejszymi zmianami. Stawki podatku płaconego od przychodów ewidencjonowanych, wynoszą odpowiednio: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% przychodów z określonej działalności.

Karta podatkowa - z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podmioty wymienione przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 23 i załączniki 1, 2, 3, 4) Jest to głównie działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa. Wysokość podatku za rok podatkowy jest ustalana z góry i nie zależy od faktycznie osiąganego przychodu. Podatnicy nie muszą prowadzić ksiąg oraz składać zeznania podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego są zobligowani do złożenia w urzędzie skarbowym - w terminie do 31 stycznia następnego roku - rocznej deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach (PIT-16A). Przejście na kartę podatkową jest możliwe tylko po otrzymaniu odpowiedniej decyzji z urzędu skarbowego. Na takich warunkach mogą się rozliczać np. korepetytorzy udzielający lekcji na godziny czy osoby sprzedające domowe posiłki lub handlujące produktami spożywczymi.

Wybór optymalnej dla Pana formy zależy od wielu czynników, szacowanych kosztów i przychodów, które należy szczegółowo przeanalizować przed podjęciem decyzji.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy