Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum podatkowePIT

wspólne rozliczenie a rozdzielność majątkowa

wspólne rozliczenie a rozdzielność majątkowa

skomentuj
wspolnie/osobno / 79.190.168.* / 2009-04-27 13:08
Chciałbym się wspólnie rozliczyć z żoną za 2008r. a od poczatku małżeństwa mamy rozdzielność majątkową.

Czy rozdzielność ma wpływ na możliwość wspólnego rozliczenia się? Czy należy spełnić pewne warunki?
belladonna / 2009-04-27 19:55 / Tysiącznik profesjonalny
Ma wpływ niestety. Wspólny PIT można złożyć jeśli cały rok było małżeństwo, cały rok wspólność majątkowa i zdne z małzonków nie prowadziło działalności na liniowym, ryczałcie, czy karcie. A o wspólności majątkowej mówi ustawa pdof:

Art. 6.
2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.
3. Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27 , lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku.
skomentuj

Najnowsze wpisy