Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-03-06 11:23
Mam zamiar otworzyć działalność - firma transportowa zajmująca się
transportem piachu i kruszywa. Jakie są możliwe formy rozliczania się z US? Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza?
kpoplawska / 2009-03-06 11:24 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowny Panie,


Prowadząc działalność gospodarczą musi Pan odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od dochodów osiąganych w ramach działalności. Zależne jest to od wybranej formy opodatkowania. Jedną z form opodatkowania działalności są zasady ogólne. Taki sposób opodatkowania działalności gospodarczej pozwala na opłacanie podatku dochodowego od podstawy będącej dochodem. Dochód rozumianym jest jako przychody minus koszty uzyskania przychodu. Istotne jest tu oszacowanie kosztów, które mógłby Pan ponieść, gdy są dość wysokie znacznie obniżają podstawę opodatkowania, przez co zmniejszają obciążenia z tytułu podatku dochodowego. Stosując tę formę można wybrać podatek wg skali (dwie stawki procentowe podatku 18%, 32% zależne od wysokości dochodu) lub podatek liniowy 19%. Płacenie podatku 19% liniowego oznacza to, że bez względu na wysokość dochodu zawsze płaci się tę samą stawkę. Minusem rozwiązania jest niemożność skorzystania z jakichkolwiek dodatkowych ulg i preferencji. Wybór sposobu opłacania zależy od indywidualnej sytuacji (w przypadku skali jest możliwość korzystania z przewidzianych w tym podatku ulg np. wspólne rozliczanie z dzieckiem bądź małżonkiem, internet).

Inną formą opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa. Te formy opodatkowania są dostępne tylko dla przedsiębiorców prowadzących wybrane działalności gospodarcze oraz których obroty (sprzedaż) nie przekroczyły 150 000 euro. Ryczałt ewidencjonowany polega na odprowadzaniu podatku od przychodów, a więc nie uwzględnia się tu kosztów uzyskania przychodów. Należy więc sprawdzić czy wybrane przez Pana usługi mogą być opodatkowane wg zasad ryczałtu ewidencjonowanego. Stawki podatku płaconego od przychodów ewidencjonowanych, wynoszą odpowiednio: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% przychodów z określonej działalności.

Karta podatkowa - z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podmioty wymienione przez ustawę w odpowiednim załączniku (jest to głównie działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa). Wysokość podatku za rok podatkowy jest ustalana z góry i nie zależy od faktycznie osiąganego przychodu. Podatnicy nie muszą prowadzić ksiąg oraz składać zeznania podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego są zobligowani do złożenia w urzędzie skarbowym - w terminie do 31 stycznia następnego roku - rocznej deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach (PIT-16A). Przejście na kartę podatkową jest możliwe tylko po otrzymaniu odpowiedniej decyzji z urzędu skarbowego
Wybór optymalnej dla Pana formy zależy od wielu czynników, szacowanych kosztów i przychodów, które należy szczegółowo przeanalizować przed podjęciem decyzji.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy