Forum Forum dla firmKadry

wypłata za nadgodziny byłemu pracownikowi a składki ZUS i podatek

wypłata za nadgodziny byłemu pracownikowi a składki ZUS i podatek

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-05-28 12:45
Witam
Wyrokiem Sądu otrzymałem zapłatę za nadgodziny. Sąd przyznał powiedzmy
5000zł + odsetki ustawowe od chwili należności do chwili zapłaty.
Pracodawca pomniejszył należną kwotę o składę ZUS oraz o podatek dochodowy,
od pozostałej kwoty naliczył odsetki ustawowe.
1. Nie pracuję już ponad rok u byłego pracodawcy ( ostatnio w 2009 ) - czy w
takim układzie jest to prawidłowy sposób naliczenia należności.
2. Prowadzę obecnie działalność gospodarczą i nie jestem u nikogo
zatrudniony - czy były pracodawca jast zobowiązany do wystawienia PIT 11 w
celu rozliczenia się z Urzędem Skarbowym mimo , że w tym roku podatkowym nie
jestem tam zatrudniony.
gkatulska / 2010-05-28 13:03 / Grażyna Katulska, specjalista ds. rachunkowości, kadr i płac
Ad.1. Tak, pracodawca jako płatnik prawidłowo postąpił potrącając składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaty zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkie dochody osiągane przez pracownika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku lub od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów. Wypłata zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego oraz składek ZUS. Odsetki od zaległego wynagrodzenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz składkom ZUS.
Ad.2. Kwota zasądzonego przez sąd wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (z wyłączeniem odsetek) stanowi przychód, który powinien być wykazany w zeznaniu podatkowym, składanym w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, w którym otrzymano przychody i jest opodatkowany razem z innymi dochodami uzyskanymi za dany rok. Pracodawca jako płatnik ma obowiązek wystawienia PIT-u 11.

Najnowsze wpisy