Forum Forum prawnePracy

Wysoka temperatura w pracy ( ponad 40 C i więcej )

Wysoka temperatura w pracy ( ponad 40 C i więcej )

skomentuj
Marek Wawa / 88.191.80.* / 2008-06-03 08:26
Witam

Pracujemy w pomieszczeniu które zostało przerobione na pomieszczenie z poddasza, zostało ono dopuszczone z tego co nieoficjalnie wiem przez Inspektora nadzoru budowlanego pod warunkiem ze będzie tu tylko składzik na różne przedmioty i sprzęty. Natomiast zostaliśmy przeniesieni do tego pomieszczenia, temperatura już teraz często przekracza 40 C a w lato ponad 50 C, czy jest jakiś przepis który chroni pracownika przed takimi warunkami ?
olgierd / 2008-07-01 11:45 / Bywalec forum
Zachęcam do lektury rozporządzenia MPiPS z 1997 r. w w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

§ 15.1 Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.

§ 30. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K).

§ 36. 1. Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekraczać 70 °C (343 K) przy nawiewie powietrza na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi stanowiska pracy i 45 °C (318 K) - w pozostałych przypadkach.

Jest jeszcze wyrok z 2001 r. NSA w Białymstoku -- "Odstąpienie przez pracodawcę od wykonania obowiązku zapewnienia pracownikom odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy może być usprawiedliwione względami. technologicznymi, a nie jego sytuacją ekonomiczną." (SA/Bk/75/01)
skomentuj

Najnowsze wpisy