Forum Forum prawnePracy

zakaz konkurencji - wysokość odszkodowania

zakaz konkurencji - wysokość odszkodowania

skomentuj
rurba / 2008-03-09 20:10
Pracodawca po wypłaceniu 2 miesięcznych rat z tytułu zakazu konkurencji zaprzestał wypłacania. Próbowałem polubownie załatwić tą sprawę, nie przyniosło to oczekiwanego efektu - w dalszym ciągu uchyla sie od płacenia. Moje pytanie brzmi jak obliczyć wysokość należnego odszkodowania pisząc pozew do sądu ?? Czy ma to być liczone od kwoty netto czy brutto wynagrodzenia. Co z podatkiem w takim przypadku ? Z informacji które już uzyskałem wiem że przy wypłacaniu lojalki jest odprowadzany podatek dochodowy a nie odprowadza sie składek na ZUS. Proszę o informację jak to obliczyć ?? Czy od wynagrodzenia netto czy brutto ??? Sprawa znajdzie swój finał w sądzie i nie wiem co w takim przypadku - na kogo spada obowiązek odprowadzenia podatku po zasądzeniu przez sąd odszkodowania.
Wyświetlaj:
przewodnick / 2008-03-10 14:26 / portfel / Uznany Gracz Giełdowy
Wysokość odszkodowania powinna znajdować się w umowie o zakazie konkurencji, w przeciwnym przypadku umowa jest nieważna - art 101 kodeksu pracy

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.


. Po zasądzeniu przez sąd określonej kwoty Twój były pracodawca powinien odprowadzić podatek a Tobie wypłacić pozostałą część.
rurba / 2008-03-11 07:33
nie sprecyzowałem ze dotyczy to tak jak ustawa przewiduje 25% wynagrodzenia . Rozumiem ze na pozwie powinienem wymienić 25 % otrzymywanego wynagrodzenia od kwoty brutto razy 10 bo za 2 miesiące zostało wypłacone (umowa o zakazie jest na 12 m-cy )
skomentuj

Najnowsze wpisy