zakaz konkurencji

skomentuj
marzena2222 / 2009-03-02 14:31
Prowadziłam jednoosobową działalność gosp.iwspółpracowałam z jedną z firm - w umowie o świadczenie usług był następujący zapis: Spółka wypłaci Zleceniobiorcy, co miesiąc, wynagrodzenie za powstrzymania się od działalności konkurencyjnej po ustaniu niniejszej umowy w wysokości _______ % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5. Spółka może zwolnić w każdym czasie Zleceniobiorcę z zakazu konkurencji. W takim przypadku Zleceniobiorca traci prawo do ww. wynagrodzenia. ***czy Spółka ma obowiązek zwolnić mnie z tego zapisu w formie pisemnej?? W umowie nie ma zaznaczonej formy zwolnienia z zakazu, ale umowa była zawarta na piśmie, a wszystkie sprawy niezapisane w umowie reguluje KC (znalazłam art 75 czy ten art może dotyczyć takiego zapisu)
zakaz konkurencji
skomentuj

Najnowsze wpisy