Forum Forum prawneBudowlane

zakup działki rolnej bez udziału ANR

zakup działki rolnej bez udziału ANR

kasiabk / 2008-02-04 21:15
Uprzejmie proszę o opinię w następującej sprawie:
W maju ubiegłego roku nabyłam działkę rolną o powierzchni 1002 m2, klasa gruntu IVa.
Działka ta przed transakcją została wyodrębniona z większej działki o powierzchni 3007 m2, dla której została wydana pozytywna decyzja o warunkach zabudowy dopuszczająca budowę domu jednorodzinnego. (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).W decyzji tej jest napisane: teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne jako spełnienie jednego z wymogów art.61ust o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zakupiona działka nie była przedmiotem dzierżawy.
Podpisanie akt notarialnego zakupu działki 1002 m2 nie było poprzedzone umową warunkową ze względu na prawo pierwokupu gruntu przez Agencję Nieruchomości Rolnych – wg stanowiska notariusza, w powyższym przypadku sporządzenie umowy warunkowej nie było konieczne.
Po dokonaniu transakcji właściwy Wydział Sądu dokonał odpowiednich wpisów w księgach wieczystych.
Proszę o potwierdzenie słuszności postępowania notariusza ze względu na Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego art.3,4 i w szczególności art. 9 aby rozwiać moje wątpliwości wynikające ze szczegółowej analizy ww ustawy po dokonaniu transakcji. Proszę o radę w przypadku stwierdzenia przez Państwa wadliwie zawartej transakcji oraz o informację jakie mogą być jej skutki.
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Najnowsze wpisy