Forum Klub managera - tematy użytkowników

Zarządzanie i kierowanie zespołem - szkolenie otwarte

Zarządzanie i kierowanie zespołem - szkolenie otwarte

skomentuj
PERSPECTA-Gdańsk / 46.215.109.* / 2014-01-23 19:50
Zapraszamy do udziału w Szkoleniu Otwartym:

ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE ZESPOŁEM- 2 DNI

Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
 Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
 Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
 Wykwalifikowana kadra trenerska
 Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
 Małe grupy szkoleniowe, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
 Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
 Prezentacje multimedialne
 Analiza przypadków, case study
 Indywidualne doradztwo
 Gry symulacyjne
 Testy psychologiczne
 Dyskusje, Demonstracje
 Scenki
 Psychodrama


Cel szkolenia:

Praca zespołowa jest podstawową formą organizacji pracy. Członkowie zespołu powinni być świadomi swojej przynależności do grupy, mieć wspólny cel i być wzajemnie współzależni w jego realizacji. W pracy zespołowej ważna jest komunikacja, jasno określone zasady współdziałania, klimat i kultura organizacyjna zespołu. Ciągłe interakcje między członkami zespołu mogą rodzić konflikty i niezrozumienie. Dlatego każdy zespół potrzebuje dobrego lidera.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
 Zbudować efektywny zespół z odpowiednio dobranymi rolami oraz stworzyć efektywny system komunikacji w zespole
 Kreować cechy dobrego lidera
 Motywować pracowników
 Delegować zadania
 Negocjować
 Radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej


Ramowy program szkolenia:

Część I KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Skuteczna komunikacja w biznesie, komunikacja w relacjach przełożony/podwładny, wywieranie pozytywnego wrażenia, teoria okna komunikacyjnego, efektywne metody komunikacji, trening aktywnego słuchania, pytania zamknięte i otwarte oraz ich wpływ na pracownika, parafraza, dowartościowywanie, trening autoprezentacji.

CZĘŚĆ II BUDOWANIE ZESPOŁU

Miejsce i rola zespołów w organizacjach, mocne strony pracy zespołowej, różnice między grupą a zespołem, kryteria wyboru dobór ludzi do zespołu, cechy efektywnego zespołu, wywieranie wpływu przez grupy- psychologia relacji, władza i wpływ lidera na zespół, role zespołowe i ich wpływ na zespół.

Część III LIDER W ZESPOLE

Kreowanie cech profesjonalnego lidera, sylwetka lidera i jej wpływ na pracowników, funkcje zarządzania, style kierowania. Indywidualny wykres kompetencyjny uczestników szkolenia jako lidera zespołu. Zasady savoir vivru w biznesie, etykieta biznesu, znaczenie kolorystyki
w kontakcie z pracownikami.

Część IV ASERTYWNOŚĆ I WYWIERANIE WPŁYWU

Zasady asertywności, zachowania bierne, asertywne, agresywne i manipulujące oraz ich wpływ na pracowników, budowanie pewności siebie, indywidualne treningi budowania pewności siebie, techniki asertywności, zdarta płyta, komunikaty typu JA, asertywna odmowa, asertywna krytyka, metoda jujitsu, różnica pomiędzy asertywnością, a wywieraniem wpływu, zasady wywierania wpływu m.in. społeczny dowód słuszności, ekspert, zasada lubienia, stopa w drzwiach, psychologia manipulacji. Wpływ manipulacji na pracownika.

Część V MOTYWACJA I DELEGOWANIE ZADAŃ

Rodzaje i funkcje motywacji, skuteczne motywowanie pracowników, treningi motywacyjne, szukanie przyczyn braku motywacji u pracowników, promowanie i nagradzanie działań grupowych, aktywne uczestnictwo lidera w pracach grupy, motywowanie a stymulowanie pracowników, wpływ osobowości człowieka na motywowanie, rodzaje motywatorów


CZĘŚĆ VI SYTUACJE TRUDNE W PRACY ZESPOŁOWEJ

Trudne sytuacje w pracy zespołowej i jak im przeciwdziałać (brak jasno określonych celów działania zespołu, zjawisko rozproszonej odpowiedzialności, tworzenie się atmosfery rywalizacji między pracownikami, konflikty w grupie, zjawisko konformizmu w grupie), lider jako mediator sporów, trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach na stanowisku lidera (umiejętne przekazywanie złych wiadomości, tworzenie właściwej atmosfery w zespole, radzenie sobie w sytuacji lider kontra grupa).

Termin szkolenia: 08.02.2014 oraz 09.02.2014
Koszt uczestnictwa: 499 PLN
Koszt uczestnictwa zawiera: 2 dni szkoleniowe (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.


Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest zarówno do firm jak i osób prywatnych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualne promocje
oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na www.perspecta.pl w zakładce Szkolenia Otwarte


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl
Wyświetlaj:
pdurakiewicz / 2016-09-22 17:00
Witam,

chciałabym Was serdecznie zaprosić na MeetUp Management 3.0 który poprowadzi pionier zarządzania ludźmi i budowania zespołów Jurgen Appelo.

Jurgen Appelo autor ksiażki "Managing for Happines"

Czym jest management 3.0 ?
Krótkie wyjaśnienie :)
Management 3.0 czyli sposób zarządzania zespołem, tak aby poczucie odpowiedzialności nie spoczywało tylko na menadżerach ale wszystkich uczestnikach. Zarządzanie ludźmi, które dąży do osiągnięcia celu dając rozwój i przekształcenie organizacji, tak aby każdy kto w niej uczestniczy miał poczucie zaangażowania, odpowiedzialności a przy okazji aby praca przynosiła radość. Jest to innowacyjne podejście do przywództwa na najwyższym poziomie za pomocą kilku małych kroków.

Więcej informacji znajdziecie na stronie wydarzenia.

https://www.facebook.com/events/1055166351239842/
HRomania / 2016-06-24 15:55
Szkolenie praktyczne to dobre rozwiązanie. Warto jednak zadbać o możliwość praktycznego wykorzystania już w żywym środowisku.

Dla motywacji pracowników: http://e-guide.pl/
skomentuj

Najnowsze wpisy