Forum Forum prawneZmiany w prawie

zasiłek - bezrobotny

zasiłek - bezrobotny

alawendaa / 2011-03-23 11:45
kiedy bezrobotnemu zarejestrowanemu w UP należy się zasiłek, ile teraz taki zasiłek wynosi?
sylla876 / 2011-03-23 13:55
Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które spełniają łącznie określone w ustawie kryteria a więc :
- osobom pełnoletnim pozostającym bez pracy, które nie odmówiły bez
uzasadnienia podjęcia pracy zaproponowanej przez UP.
- osobom, które są zdolne do podjęcia pracy,
- osobom, które nie uczą się w szkole (nie dotyczy osób studiujących na studiach
zaocznych lub szkół dla dorosłych)
- osobom , które nie nabyły prawa do emerytury,
- osobom , które nie pobierają zasiłki przedemerytalnego,
- osobom , które nie są właścicielami nieruchomości rolnej (ponad 2 ha)
- osobom , które nie prowadzącym działalności gospodarczej,
- osobom , które nie są tymczasowo aresztowane,
- osobom , które nie pobierają zasiłku stałego,
- osobom , które nie uzyskują miesięcznie dochodu przekraczającego połowę
minimalnego wynagrodzenia.
- osobom , które w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed zarejestrowaniem w UP
przepracowały co najmniej 365 dni,
- osobom , które odprowadzane miały składki na ubezpieczenia społeczne,

- zasiłek podstawowy (100%) 575,00zł brutto
- zasiłek podwyższony (120%) 690,00zł brutto

Najnowsze wpisy