Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Zastosowanie różnych form opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt)

Zastosowanie różnych form opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt)

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-05-20 15:56
Prowadzę DG ( PKPIR) na zasadach ogólych. Czy równolegle mogę zarejestrować spółkę cywilną i prowadzić ją ze wspólnikiem na zasadach ryczałtu. Jak będzie wyglądało moje rozliczenie roczne i czy zachowam możliwość rozliczenia dochodu wspólnie z żoną?
lmrowinski / 2010-05-20 15:57 / Łukasz Mrowiński, Doradca podatkowy
Witam,

Co do zasady w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, dopuszczalnym jest równoległe prowadzenie tej działalności w formie spółki cywilnej z zastosowaniem opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pamiętać jednak należy, że forma opodatkowania działalności w formie wspomnianej spółki powinna być jednakowa dla wszystkich wspólników.

Jeśli chodzi o rozliczenie roczne to dochody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych rozliczane powinny być odrębnie od ryczałtu (złożone zostaną odrębne deklaracje – np. PIT-36 oraz PIT-28).

Ponadto co do zasady, skorzystanie z opodatkowania ryczałtem wyklucza możliwość zastosowania wspólnego opodatkowania małżonków.

Jednakże skorzystanie ze wspólnego opodatkowania małżonków jest możliwe m.in. w przypadku osób osiągających przychody z tytułu umowy najmu (opodatkowane ryczałtem), niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19% albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem tonażowym.

Niezależnie od powyższych wyjaśnień, ze względu na złożoność regulacji, każdy przypadek powinien być indywidualnie przeanalizowany w celu wskazania możliwości skorzystania ze wspomnianych form opodatkowania.

Najnowsze wpisy