Forum Forum prawneZmiany w prawie

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych sp. z o.o.

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych sp. z o.o.

skomentuj
PawełD / 89.72.16.* / 2010-11-18 21:09
W informacji dodatkowej podaje się nie ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat dane oraz objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe spółki rzetelnie przedstawiało sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rzetelność spółki z o.o.. Informację tę sporządza się na podstawie zakresu tematycznego, określonego w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Za: http://www.sp-z-oo.pl/obowiazki-sprawozdawcze-spolki-z-oo/sprawozdanie-finansowe-spolki-z-oo
skomentuj

Najnowsze wpisy