Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Zawieszenie działalność gospodarczej

Zawieszenie działalność gospodarczej

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-01-25 13:46
Aktualnie prowadzę własną działalność gospodarczą. Dostałam propozycję pracy na pełen etat, ale niestety mój przyszły pracodawca nie wyraził zgody, na prowadzenie działalności gospodarczej i pracę u niego, w związku z tym myślę o zawieszeniu działalności lub o zamknieciu. Proszę o informację. Joanna
kpoplawska / 2010-01-25 13:48 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Z tym, że w każdej chwili może ją odwiesić na dowolny okres (minium 1 miesiąc). W każdej chwili może także ją ponownie zawiesić, wówczas od nowa rozpoczyna się bieg maksymalnego możliwego zawieszenia do 24 miesięcy. W trakcie okresu zawieszenia działalności trwa bieg ulgi w opłacaniu składek ZUS, którą otrzymała Pani na 24 miesiące, co oznacza, że jeżeli Pani odwiesi działalność a nie minął termin uprawniający Panią do ulgi, nadal z niej może korzystać. Zawieszenie nie powoduje utraty statusu uprawniającego do ulgowego ZUS.

W trakcie zawieszenia przedsiębiorca nie płaci składek na ZUS (emerytalnych, rentowych, a także chorobowych i wypadkowych). Jeśli chodzi o zdrowotne, to przedsiębiorca może, ale nie musi go uiszczać. W związku z tym, iż będzie Pani zatrudniona na umowę o pracę wszystkie składki będzie w Pani imieniu odprowadzał pracodawca.

W trakcie zawieszenia nie trzeba płacić zaliczek na podatek dochodowy. W czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zwolniony z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Nie składa się też deklaracji VAT.

Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej podlega obowiązkowi zgłoszenia do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Do odpowiedniego organu ewidencyjnego winna być również zgłoszona informacja o wznowieniu działalności.
Zgłoszenie informacji (wniosku) o zawieszeniu działalności gospodarczej i jej wznowieniu jest zwolnione z opłat na terenie całej Polski.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Nie może zatem faktycznie dokonywać sprzedaży, świadczyć usług, zawierać umów, itp.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo jednak :
1.wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
2.przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia,
3.zbywać własne środki trwałe i wyposażenie (nie dotyczy to zbywania wartości niematerialnych i prawnych),
4.uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
5.osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem.
6. przedsiębiorca ma obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą
zawieszenia tej działalności i wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa.
7. przedsiębiorca może zostać objęty kontrolą na zasadach przewidzianych dla wykonujących działalność gospodarczą.


W przypadku gdyby zamknęła Pani działalność traci Pani ulgę w opłacaniu składek ZUS na 5 lat.

Aby kontynuować działalność i uzyskiwać przychody, a w związku z tym wystawiać faktury działalność musi zostać odwieszona. Pierwsza faktura może zostać wystawiona w dniu zgłoszonym w Urzędzie Dzielnicy jako dzień wznowienia działalności.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy