Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Zawieszenie działalności/spółki.

Zawieszenie działalności/spółki.

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-01-20 12:36
Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Oprócz mnie w spółce są jeszcze dwaj wspólnicy. Ostatnio biznes nie idzie za dobrze i jeden ze wspólników chce przeforsować zawieszenie działalności. Ja osobiście chce dalej działać. Co robić? Jak zawiesić spółkę? Czy mogę jednocześnie prowadzić własną działalność?
jbem / 2009-01-20 12:38 / Jacek Bem, doradca klienta
Działalność gospodarczą można zawiesić maksymalnie na 24 miesiące. Zgłaszając chęć zawieszenia działalności gospodarczej w urzędach powinniśmy określić datę graniczną, do kiedy chcemy zawiesić działalność firmy. Pierwszym krokiem do zawieszenia działalności gospodarczej jest złożenie w Urzędzie Gminy właściwym dla naszej firmy, Zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosku o wydanie Zaświadczenia stwierdzającego zawieszenie. Każdy urząd ma urzędowo zarezerwowany termin na wydanie zaświadczenia warto, więc posiadać kserokopię zgłoszenia i wniosku, na którym urząd potwierdzi przyjęcie wniosku. Następnie powinniśmy udać się do Urzędu Statystycznego i złożyć formularz RG1, na którym informujemy US o zawieszeniu działalności. Od ręki otrzymamy uaktualniony REGON, (na którym notabene nie ma informacji o zawieszeniu, nie mniej informacja o zawieszeniu zostanie wprowadzona do bazy danych US). Trzecim krokiem jest złożenie we właściwym urzędzie skarbowym Oświadczenia o zawieszeniu działalności. W załączeniu należy złożyć zaświadczenie z Gminy i aktualny REGON. Ostatnim etapem jest poinformowanie ZUS-u. Czynimy to na urzędowym druku ZWUA i ZWPA.

Jednoosobowa działalność gospodarcza i działalność w formie spółki wykonywana jest na podstawie Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Obie działalności wykonujemy we własnym imieniu. Nie ma możliwości posiadania dwóch innych wpisów w Ewidencji. NIe można, więc mieć zawieszonej działalności jako wspólnik spółki cywilnej i jednocześnie działać jako jednoosobowa firma.

W Pana przypadku rozwiązania są dwa:
- Rozwiązanie spółki cywilnej i założenie własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej
- Jednoczesne występowanie w Ewidencji jako wspólnik spółki cywilnej oraz prowadzenie jednoosobowej działalności pod inna nazwą ( we Wpisie w polu nazwa pojawia się 2 pozycja czyli np:

1. ABC import – export Jan Kowalski, Maciej Malinowski, Jarek Nowak – spółka cywilna
2. Usługi remontowe – Jan Kowalski

Jacek Bem, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy