Forum Forum prawneCywilne

Zbyt długi proces w sądzie - co można zrobić?

Zbyt długi proces w sądzie - co można zrobić?

skomentuj
Wyświetlaj:
RadzikM Dzika / 178.37.189.* / 2010-05-12 20:41
Witam. Szukam, Adwokata który poprowadzi moją sprawę, Szpital mi zepsuł zdrowie, zarazili bakterią, uszkodzili kręgosłup. Zainteresowanych Proszę o kontakt ( 665890657) Radzio16-80@o2.pl Pozdrawiam
gerge1 / 87.204.84.* / 2010-05-05 22:06
A co zrobić jeśli Sąd Okregowy orzeka, iż nastąpiła przewlekłość a jednocześnie odmawia zasądzenia należnej kwoty bo
nie udowodniono iż "poniosło się straty z powodu tej stwierdzonej przewlekłości !!!. I podpiera się jeszcze podpisami trzech sędziów !!!!!
Milena Domalewska / 79.188.228.* / 2010-06-15 13:32
Szanowny Panie / Pani,

w przypadku uwzględnienia skargi, sąd może przyznać skarżącemu od Skarbu Państwa, sumę pieniężną a wypłaty dokonuje wówczas sąd prowadzący postępowanie, w którym nastąpiła przewlekłość postępowania ze środków własnych tego sądu (art. 12 ustawy).

Sąd nie przyzna sumy pieniężnej, gdy nie było wniosku skarżącego w tym przedmiocie, a nadto trzeba pamiętać, że nawet w razie zamieszczenia takiego wniosku sąd może a nie musi przyznać skarżącemu żądanej kwoty. Sąd bada bowiem czy strona wskutek przewlekłości postępowania poniosła jakąkolwiek krzywdę, a w razie odpowiedzi pozytywnej skarżący musi udowodnić jej wysokość. Możliwe będą więc sytuacje, w których przewlekłość postępowania miała miejsce, lecz strona nie poniosła, żadnej szkody. W takiej sytuacji sąd, uznając skargę za uzasadnioną, może jednocześnie oddalić żądanie zasądzenia "odpowiedniej sumy pieniężnej".

Postanowienie wydane w przedmiocie skargi na przewlekłość nie podlega zaskarżeniu zażaleniem, co zamyka skarżącemu dalszą drogę odwoławczą. Sama skarga jest traktowana jako quasi - zażalenie a sąd okręgowy, który ją rozpoznaje orzeka jako sąd drugiej instancji.

Jednakże strona, której skarga została uwzględniona, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa (na podstawie art. 417¹ §3 Kodeksu cywilnego). Postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie co do stwierdzenia przewlekłości postępowania (art.15 ustawy) nie natomiast, co do istnienia szkody bądź krzywdy.
Mec / 85.222.86.* / 2010-05-04 17:34
tylko nikt nie napisał w tym artykule, że taka skarga równa się przegrana sprawa, w końcu sędziowie to też ludzie
Milena Domalewska / 79.188.228.* / 2010-06-15 13:36
Szanowny Panie /Pani,

co prawda skargę wnosi się do sądu, przed którym toczy się postępowanie w toku tego postępowania, to jednak jej rozpoznanie leży w gestii sądu przełożonego nad tym sądem. Nie zachodzi więc obawa, że ten sam sąd, który orzeka w sprawie będzie rozstrzygał o zasadności wniesionej skargi.
horpyna5 / 83.9.42.* / 2010-05-10 15:55
A jak sie ma sprawa nieuzasadnionego opóźnienia sprawy sadowej karnej po poddaniu sie samowolnie karze . Skutkiem tego 1,5 roczne opóźnienie sprawy sadowej skutkowało 1,5 rocznym przesunięciem okresu zawieszenia wyroku= 1,5 rocznym zwiekszeniem okresu zatarcia kary?
Milena Domalewska / 79.188.228.* / 2010-06-15 13:40
Szanowny Panie /Pani,

z opisu jedynie domyślam się, że mogło mieć miejsce dobrowolne poddanie się karze i sąd zastosował warunkowe zawieszenie jej wykonania. Skoro sprawa karna jest już zakończona prawomocnym orzeczeniem nie można więc skorzystać z instytucji skargi na przewlekłość, skargę tę wnosi się bowiem do sądu przed którym toczy się postępowanie w toku tego postępowania.
Po prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy strona, która nie wniosła skargi na przewlekłość może dochodzić od Skarbu Państwa na podstawie art. 417 k.c. naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości.
skomentuj

Najnowsze wpisy