Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Zgłoszenie do ZUS pracodwcy i pracownika

Zgłoszenie do ZUS pracodwcy i pracownika

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-09-09 12:44
Witam,
Zaczynam działalność gospodarczą 01.10.2009 r. W połowie października planuję zatrudnić pracownika. Kiedy mam go wysłać na badania lekarskie, zorganizować mu szkolenie bhp oraz zgłosić do PIP i PIS . I jeszcze jedno, czy za datę rozpoczęcia działalności przyjmuje się datę, którą podałam we wszystkich wnioskach, czy datę wpisaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej?

Z poważaniem
Renata
kpoplawska / 2009-09-09 12:45 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowna Pani,

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do zgłoszenia się do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności, w Pani przypadku będzie to do dnia 08.10.2008 r. W terminie 30 dni od dnia zatrudnienia pierwszego pracownika należy zawiadomić PIP i PIS.
Dopełnienie wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem pracownika wiąże się ze skierowaniem go na badania lekarskie oraz zorganizowaniem szkolenia bhp przed rozpoczęciem pracy. Oznacza to, iż pracownik rozpoczynając pracę na stanowisku musi mieć już wykonane badania lekarskie oraz ukończone szkolenie bhp. Zatrudnienie pracownika wiąże się dodatkowo z szeregiem bieżących, powtarzalnych czynności, na które składają się m.in.: naliczanie płac, odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy czy przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jak widać na pracodawcy ciąży duża odpowiedzialność. Niestety kary, jakimi może zostać obciążony pracodawca za stwierdzone nieprawidłowości np. w zakresie przestrzegania prawa pracy, mogą być wysokie.
Za datę rozpoczęcia działalności przyjmuje się datę widniejącą na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie datę wydania zaświadczenia).

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy